Lịch Công Tác
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/11/2017 đến ngày 12/11/2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
Nội dung
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/01/2018 đến ngày 13/01/2018
1/8/2018 8:00 AMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

08/01/2018

- Tiếp xúc cử tri (8h)

- Tiếp xúc cử tri (14h)

- Dự Chương trình "Biên giới khúc tình ca" lần 25 (20h)

- Dự HN trực tuyến ngành Tài chính (8h)

- Khảo sát đất cơ quan ngành dọc đang đề nghị giao đất (13h30)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

- Tiếp xúc cử tri (14h)

HĐND TP

HĐND TP

Đài PTTH

Bộ TC

VPUB

HĐND GD

HĐND TB

Thạnh Tân

Tân Bình

TTVH BCầu

Kho bạc tỉnh

TBg, HT

Gò Dầu

Tân Biên

CT

CT

CT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

Thứ ba

09/01/2018

- Tiếp xúc cử tri (8h30)

- Tiếp xúc cử tri (14h)

- Dự HN TK công tác QSQP 2017 (8h)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

- Dự HN tổng kết ngành NNPTNT (8h)

- Tiếp xúc cử tri (chiều)

HĐND TP

HĐND TP

QK7

HĐND GD

Sở NN

HĐND TB

Ninh Sơn

Bình Minh

QK7

GD

Sở NN

Tân Biên

CT

CT

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

PCT. V Chiến

Thứ tư

10/01/2018

- Họp BATGT tỉnh (8h)

- Họp TTTU (13h30)

- Dự HN công tác dân vận (8h)

- Họp cho ý kiến: DA trạm dịch vụ dầu khí tổng hợp Mộc Bài (13h30); 07 trạm BTS của Viettel phục vụ cứu nạn cứu hộ (14h30)

- Dự trao xe cứu thương cho TT Bảo trợ XH tỉnh (16h)

- Họp: Nghe ĐA đấu giá đất NN; đấu giá quyền khai thác khoáng sản (8h); Sắp xếp trụ sở cơ quan (9h); ĐA phát hành trái phiếu CQ địa phương (10h)

- Họp: Tổ chỉ đạo các công trình GT trọng điểm (14h); Nhóm đột phát về hạ tầng giao thông (15h)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

BATGT

VPTU

Ban DV TW

VPUB

 

Sở LĐ

VPUB

 

VPUB

 

HĐND TB

P1

P họp TT

HT UB

P1

 

Núi Bà

P3

 

P3

 

Tân Biên

CT

CT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc

 

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

 

PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

Thứ năm:

11/01/2018

- Họp BTV Tỉnh ủy (7h30)

- Họp: CT, PCT  (13h30)

- Dự HN UBMTTQVN tỉnh lần thứ 9, khóa IX (13h30)

- Họp: cho ý kiến dự thảo ĐA trang bị cho lực lượng DQTV (8h); Ban Chỉ đạo 09 (9h)

- Họp giải quyết KN của ông Đào Văn Đực (8h)

VPTU

VPUB

MTTQ

VPUB

 

VPUB

P họp BTV

P1

MTTQ

P1

 

P2

CT, PCT. T Ngọc

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

Thứ sáu:

12/01/2018

- Họp trực tuyến với các huyện, TP tổng kết công tác ATGT 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 (8h)

- Họp cho ý kiến: nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn NSNN thực hiện các DA thành phần thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững (8h); Sắp xếp các BQL cửa khẩu (9h); BCĐ ứng dụng CNTT tỉnh (10h)

- Họp cho ý kiến các DA nhà đầu tư Hoàng Quân (14h)

- Làm việc với trường Đại học QG Hà Nội (8h)

- Họp cho ý kiến đánh giá kết quả thu NS 2017 và KH 2018 (14h)

- Họp Tổ công tác chỉ đạo thi hành bản án số 81 (8h)

- Họp giải quyết KNTC (14h)

VPUB

 

VPUB

 

 

VPUB

VPUB

VPUB

VPUB

VPUB

HT UB

 

P2

 

 

P1

P1

P3

P2

P2

CT

 

PCT. T Ngọc

 

 

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

PCT. V Chiến

Thứ bảy:

13/01/2018

- Kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng và chống phá rừng năm 2018 (6h30)VPUBCác huyện PCT V Chiến
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/01/2018 đến ngày 05/01/2018
1/2/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

01/01/2018

- Trực Tết dương lịch 2018  CT, PCT. T Ngọc

Thứ ba

02/01/2018

- Làm việc với Tập đoàn Teakwang Vina (10h30)

- Họp kiểm điểm BCS Đảng UBND tỉnh (14h)

- Họp cho ý kiến: Trường trung cấp Tân Bách khoa nâng cấp trường lên trường Cao đẳng (8h); Chủ trương giao đất để xây dựng bãi tập kết hàng hóa chờ XNK tại ấp Đông Biên, xã Tân Đông (9h); Về kiến nghị của Đoàn Thanh tra đóng cửa mỏ đá tại Núi Bà (10h)

VPUB

BCS

VPUB

Lễ tân

P1

P1

CT

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

Thứ tư:

03/01/2018

- Họp HĐND huyện GD (7h30)

- Họp CT, các PCT (14h)

- Họp cho ý kiến 07 trạm BTS của Viettel (7h30)

- Dự HN trực tuyến tổng kết công tác ATGT năm 2017 (8h30)

- Họp cho ý kiến Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương 2018-2025 (8h)

- Khảo sát khu vực 522 (cả ngày)

HĐND GD

VPUB

VPUB

UBQG


VPUB

 

VPUB

Gò Dầu

P1

P1

HT UB


P3

 

Tân Châu

CT

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc


PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

Thứ năm:

04/01/2018

- Tiếp công dân (7h)

- Tiếp xúc cử tri (8h30)

- Tiếp xúc cử tri (14h)

- Dự kiểm điểm BTV Đảng ủy KDN (8h)

- Họp Hội đồng: Thẩm định ĐA đóng cửa mỏ của DN Gia Bảo Lộc (14h); Báo cáo kết quả thăm dò KS của Cty Lộc Nguyên (15h)

- Họp nghe các ngành báo cáo đề xuất xử lý thu hồi đất của Cty CP xây dựng cũ (8h)

- Họp giải quyết KN lần 2 của bà Trần Thị Trúc Phương (14h)

 

HĐND TP

HĐND TP

ĐUK DN

VPUB

 

VPUB

 

VPUB

BTCD

Phường 2

Phường 1

ĐUK DN

P1

 

P2

 

P2

CT

CT

CT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Chiến

 

PCT. V Chiến

Thứ sáu:

05/01/2018

- Họp HĐND TPTN (8h)

- HN trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển KTXH 2018 (13h30)

- Khảo sát địa điểm đầu tư  DA KDL sinh thái khu vực Cù Lao tại nhánh sông Cùng của Cty Kim Đăng (8h); DA SX nhựa tái sinh của bà Nguyễn Thị Hết (9h)

- Họp Tổ công tác chỉ đạo thi hành bản án số 81 (8h)

HĐND TP

VPUB

 

VPUB

 

VPUB

UBND TP

P1

 

DMC

 

P1

CT

CT, các PCT

 

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Chiến

Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/12/2017 đến ngày 30/12/2017
12/25/2017 8:00 AMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

25/12/2017

- Dự HN trực tuyến tổng kết ngành Tư pháp (7h30)

- Làm việc với: Huyện ủy Bến Cầu (14h); Sở Ngoại vụ (16h); VP UBND tỉnh (16h30)

- Dự Đại hội Hội Cựu giáo chức tỉnh (7h30)

- Trao nhà tình nghĩa năm 2017 (14h)

Bộ TP

BTC TU,

 Sở NV

Hội CGC

 Sở LĐ

HT UB

HU Bến Cầu,Sở NgV, VPUBND

Sở GD

Các huyện

CT

CT

 

PCT. T Ngọc

 Các PCT

Thứ ba

26/12/2017

-  Dự HN tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với người dân (8h)

- Dự kiểm điểm Đảng viên cuối năm (14h)

- Khảo sát thực tế: DA di dời và nâng cấp nhà máy chế biến tinh bột mì của DN Duy Linh (8h); DA sản xuất vải của Cty Thiện Long Vỹ (9h); DA sản xuất bê tông nhựa nhà đầu tư Nguyễn Cảnh Thịnh (10h)

- Họp cho ý kiến: Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ địa phương 2018-2025 (8h); Cân đối thu chi ngân sách năm 2017 (9h)

- Dự HN tổng kết công tác Thi hành án dân sự (7h30)

BTV

 

Các chi bộ

VPUB

 

 

VPUB

 

Cục THA

HT TU

 

VPUB

TB, GD, TBg

 

 

P1

 

Cục THA

CT

 

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

 

 

PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

Thứ tư:

27/12/2017

- Làm việc với Đoàn kiểm tra 473 của BBT (9h)

- Họp: CT, các PCT; BCS Đảng UBND tỉnh (13h30)

- Dự họp kiểm điểm cuối năm tại Sở Tài chính (sáng)

- Họp: Cho ý kiến về xử lý vướng mắc về đất của Cty CP xây dựng cũ (8h); HĐ thẩm định giá đất (9h)

BTV

VPUB

Sở TC

VPUB

P họp BTV

P1

Sở TC

P1

CT, PCT. T Ngọc

CT, các PCT

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

Thứ năm:

28/12/2017

- Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ (Cả ngày)VPCPHT UBCT, các PCT

Thứ sáu:

29/12/2017

- Dự Hội nghị trực tuyến với Chính phủ (8h)

- Làm việc với Tập đoàn Sungroup (14h)

VPCP

VPTU

HT UB

HT TU

CT, các PCT

CT, các PCT

Thứ bảy

30/12/2017

- Dự kết thúc năm tài chính tại các đơn vị (8h)VPUBCác đơn vịCT, các PCT
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/12/2017 đến ngày 24/12/2017
12/18/2017 8:00 AMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

18/12/2017

- Làm việc với BQP (9h)

- Họp TT Tỉnh ủy (14h)

- Họp: HĐ thi thăng hạn Chuyên viên chính (14h); Cho ý kiến thành lập Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT (15h); Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc cho ông Nguyễn Thanh Hà và Nguyễn Thanh Hải (16h)

- Họp BCĐ đổi mới PT doanh nghiệp, BCĐ09 (14h)

VPTU

VPTU

VPUB

 

 

VPUB

Tỉnh đội

P họp TT

P1

 

 

P3

CT, PCT. T Ngọc

CT

PCT. T Ngọc

 

 

PCT. V Thắng

Thứ ba

19/12/2017

- Họp BTV Tỉnh ủy (7h30)

- Họp: Cho ý kiến về DA xây dựng công trình công cộng (trước trường Nguyễn Trãi) Trảng Bàng (8h); Xác định nguồn vốn thực hiện Trung tâm HC công của tỉnh (9h)

- Họp: Cho ý kiến mức hỗ trợ đất thuộc DA KCN Phước Đông (8h); Cho ý kiến xử lý tang vận vi phạm hành chính (9h)

VPTU

VPUB

 

 

VPUB

P họp BTV

P1

 

 

P3

CT, PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

 

 

PCT. V Chiến

Thứ tư:

20/12/2017

- Viếng Nghĩa trang Liệt sĩ nhân Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND VN (6h)

- Dự họp mặt kỷ niệm 73 năm ngày thành lập QĐND VN (9h30)

- Khảo sát thực tế Dự án Sản xuất Vải của Công ty TNHH Thiện Long Vỹ (9h); Dự án Sản xuất Bê tông nhựa nhà đầu tư Nguyễn Cảnh Thịnh (10h)

- Họp BCĐ Chương trình MTQG (14h)

- Kiểm tra dự án Nâng cấp BV Đa khoa tỉnh và TT Lưu trữ  (8h)

- Họp: Cho ý kiến chế độ thù lao các Hội đặc thù (14h); Mua sắm tập trung (15h)

- Đối thoại với công dân (8h)

- Họp cho ý kiến DA làm đường ranh nông lâm của BQL Vườn quốc gia LGXM (14h); Chủ trương thăm dò, khai thác nước dưới đất của Cty Phát triển KCN TMTC (15h)

UBND

 

Tỉnh đội

VPUB


 

VPUB

VPUB

VPUB

 

VPUB

VPUB

N trang Đ 82

 

Tỉnh đội

GD, TBg


 

HT UB

Phường 3

P3

 

X Tân Hòa

P2

CT, các PCT

 

CT

PCT. T Ngọc

 


PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

PCT. V Chiến

Thứ năm:

21/12/2017

- Họp UBND tỉnh  (7h30)

- Họp: Cho ý kiến phân bổ Kế hoạch hiến máu nhân đạo 2018 (13h30); BCĐ công nghệ thông tin (15h)

- Họp cho ý kiến các nội dung liên quan tình hình cân đối NSĐP 2017 (14h)

VPUB

VPUB

 

VPUB

HT UB

P1

 

P3

 

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Thắng

Thứ sáu:

22/12/2017

- Họp: CT, các PCT; BCS Đảng UBND tỉnh (7h30)

- Họp TT Tỉnh ủy (14h)

- Thăm các giáo xứ Công giáo và Tin Lành (7h)

- Họp Tổ công tác chỉ đạo thi hành bản án số 81 (14h)

VPUB

VPTU

MTTQ

VPUB

P1

P họp TT

GD, TBg

P1

CT, các PCT

CT

PCT. T Ngọc

PCT. V Chiến

Chủ nhật

24/12/2107

- Thăm, chúc mừng Giáng sinh (18h30)MTTQGX Cao XáPCT. T Ngọc
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/12/2017 đến ngày 17/12/2017
12/11/2017 7:00 PMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

11/12/2017

- Họp Thường trực TU (7h30)

- Làm việc với Tập đoàn Hoàn Mỹ (13h30)

- Họp BTC Giải Bóng chuyền vô địch QG PV Gas 2017 (9h)

- Làm việc với Tập đoàn Hóa chất (14h); Họp Tổ công tác hỗ trợ phát triển DL Núi Bà (15h30)

- Họp nhóm công tác về phát triển cơ sở hạ tầng (14h)

VPUB

VPUB

 VPUB

VPUB

 

VPUB

P Họp TT

P1

P1

P2 

P3

CT

CT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc 

PCT. V Thắng

Thứ ba

12/12/2017

- Họp: CT, các PCT; BCS Đảng UBND tỉnh  (13h30)

- Dự khai mạc HN tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước (7h30)

- Họp cho ý kiến về DA nuôi trồng thủy sản kết hợp du lịch sinh thái của ông Trần Minh Nhựt (8h30); Chủ trương đầu tư DA NM chế biến mủ sao su Thắng Lợi (9h); Cho ý kiến tiêu chí kêu gọi đầu tư khu Cty CK cũ (10h)

- Họp cho ý kiến đề nghị xin nhập gỗ cao su của Tiểu khu quân sự tỉnh Tboung Khmum (8h)

- Dự HN tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra (8h)

VPUB

VPUB

VPUB

VPUB

TTCP

P1

HT TU

P1

 

P3

Hà Nội

CT, Các PCT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

 

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

Thứ tư:

13/12/2017

- Họp BCĐ thực hiện các chương trình đột phá của tỉnh (14h)

- Họp cho ý kiến: DA Di dời và nâng công suất NM chế biến khoai mì DN Duy Linh (8h); Đầu tư xây dựng NM sản xuất và gia công các sản phẩm dệt, may của Cty Thiện Long Vỹ (9h); Dự án Trạm trộn bê tông nhựa của nhà đầu tư Nguyễn Cảnh Thịnh (10h)

 - Dự HN tổng kết công tác nội chính (7h30)

BCĐ

VPUB 
BNC TU 

Phòng họp TU

P1 
BNC TU 

CT, các PCT

PCT. T Ngọc
PCT. V Thắng 

Thứ năm:

14/12/2017

Họp HĐND TP TN (7h30)

- Họp: BCĐ hiến máu nhân đạo (8h); Hội đồng thẩm định ĐA thăm dò khoáng sản (9h30)

- Họp cho ý kiến: Chủ trương xây dựng khu tái định cư tại phường Ninh Sơn của UBND TPTN (14h); Giao đất cho các đơn vị ngành dọc xây dựng trụ sở (9h30)

- Họp HĐND huyện GD (7h30)

- Họp: BCĐ thu ngân sách (14h); Cho ý kiến giá dịch vụ công ích thủy lợi (16h)

- Họp HĐ thẩm định giá đất (8h)

- Họp Tổ công tác chỉ đạo thi hành bản án số 81 (14h)

HĐN TP

VPUB


VPUBNĐND GD

VPUB


VPUB

VPUB

UB TP

P1


P1Gò Dầu

P3


P1

P1

CT

PCT. T Ngọc 


PCT. T NgọcPCT. V Thắng 

PCT. V Thắng 


PCT. V Chiến

PCT. V Chiến

Thứ sáu:

15/12/2017

- Công tác tỉnh Bình Dương (cả ngày)

BTVBình Dương

CT, các PCT

Thứ bảy:

16/12/2017

- Dự Hội thảo về chương trình nông nghiệp hữu cơ (8h)

- Tiếp đoàn cựu lưu học sinh Campuchia (18h)

BNB
UBND
Hà Nội
KS Sunries

CT

 

Chủ nhật:

17/12/2017

- Làm việc với Cty cổ phần Hệ thống Việt (14h)
- Dự bế mạc trao giải Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Gas 2017 (18h)
VPUB
BTC​
P1
Nhà Thi Đấu​
CT, PCT. V Chiến
CT, các PCT​

Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/12/2017 đến ngày 09/12/2017
12/4/2017 11:00 AMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

04/12/2017

- Xử lý công việc đầu tuần

- Dự Hội thảo "Trao đổi phương pháp, kinh nghiệm xây dựng LH các Hội Khoa học Kỹ thuật các tỉnh ĐNB" (8h)

- Làm việc với Đoàn công tác Bộ Nội vụ (14h)

- Họp TT HĐND tỉnh (8h)

 

LH KHKT

 

UBND

TT HĐND

 

KS SunRise

 

P1

VP HĐND

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

 

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

Thứ ba

05/12/2017

- Họp chi bộ

- Họp cho ý kiến: Chủ trương giải quyết các trường hợp dân di cư từ campuchia về cất nhà, chòi trái phép (8h); Giao đất bán ngập cao trình từ code 24,4m trở xuống để thực hiện dự án (9h30) 

- Họp cho ý kiến: Việc nhận chuyển nhượng Công ty CP Lộc Thổ (14h);  Về tham gia dự án hỗ trợ phát triển hệ thống dự phòng và kiểm soát bệnh tật (15h); Thành lập BĐH thực hiện ĐA mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau (16h)

- Họp cho ý kiến về điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu chế xuất Linh Trung III (14h)

- Họp cho ý kiến về Kết luận thanh tra của Bộ TNMT tại các doanh nghiệp (8h)

- Họp Ban chỉ đạo phát triển rừng bền vững (14h)

CB THNC

VPUB

 

 

VPUB

 

 

 

VPUB

 

VPUB

 

VPUB

P TH

P1

 

 

P1

 

 

 

HT UB

 

P3

 

 P3

CT

PCT. T Ngọc

 

 

PCT. T Ngọc

 

 

 

PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

 

PCT. V Chiến

Thứ tư:

06/12/2017

- Họp HĐND tỉnh (cả ngày)TT HĐNDHT TUCT, các PCT

Thứ năm:

07/12/2017

- Họp HĐND tỉnh (cả ngày)

- Họp cho ý kiến: DA Di dời và nâng công suất nhà máy chế biến khoai mì của DN Duy Linh (8h); Đầu tư xây dựng nhà máy Sản xuất và Gia công các sản phẩm dệt, may của Cty Thiện Long Vỹ (9h); Dự án Trạm trộn Bê tông nhựa của nhà đầu tư Nguyễn Cảnh Thịnh (10h)

TT HĐND

VPUB

HT TU

P1

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

Thứ sáu:

08/12/2017

- Họp HĐND tỉnh (sáng)

- Họp BCĐ thực hiện các chương trình đột phá của tỉnh (14h)

TT HĐND

BCĐ

HT TU

HT TU

CT, các PCT

CT, các PCT

Thứ bảy

09/12/2017

- Dự Lễ phát động vì môi trường du lịch xanh (6h30)

BCĐKDL QG Núi Bà ĐenPCT. T Ngọc
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/11/2017 đến ngày 02/12/2017
11/27/2017 7:00 AMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

27/11/2017

- Họp BCSĐ UBND tỉnh (7h30)

- Hội đàm với tỉnh Tboung Khmum về đường tuần tra biên giới (14h)

- Họp BTC Giải Bóng chuyền vô địch QG PV Gas 2017 (13h30)

- Làm việc với Công ty phân bón Bình Điền - Long An (17h)

- Họp cho ý kiến: PA sắp xếp nhà, đất, TT chỉ huy của Công an tỉnh; DA đường Trường Chinh nối dài (14h)

VPUB

UBND

 

BTC

 

UBND

VPUB

P1

Tboung Khmum

P1

 

Long An

P3

CT, các PCT

CT, PCT. V Chiến

PCT. T Ngọc

 

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

Thứ ba

28/11/2017

- Họp BTV Tỉnh ủy (7h30)

- Tiếp Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP HCM (10h)

- Họp BCH Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị (14h)

- Họp cho ý kiến mua sắm công cụ cho DQTV (8h); Làm việc với Tập đoàn Posco - Hàn Quốc (10h)

- Họp TT HĐND tỉnh (13h30)

- Tiếp nhà đầu tư Hàn Quốc (7h)

- Họp TT HĐND tỉnh (7h30)

- Họp: Cho ý kiến về bổ sung quy hoạch bố trí dân cư và chủ trương lập dự án cụm dân cư tổ 7, ấp Sóc Con trăn (14h); Giải quyết khiếu nại (15h30)

VPTU

UBND

Hội LHHN

VPUB


Ban PC

VPUB

Ban PC

VPUB

P họp BTV

Lễ Tân

Sở NgV

P1

 

VP HĐND

Lễ tân

VP HĐND

P3

CT, PCT. T Ngọc

CT

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

 

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

PCT. V Chiến

PCT. V Chiến

Thứ tư:

29/11/2017

- Dự HN trực tuyến triển khai quán triệt NQ HN TW6 (cả ngày)

- Dự HN thông tin đối ngoại (8h)

 - Dự Lễ khởi công đường tuần tra biên giới (sáng)

BTV

 

Bộ TTTT

BQL DA

 

HT TU

 

HT B TU

Mộc Bài

 

CT, các PCT

 

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

 

Thứ năm:

30/11/2017

- Dự HN trực tuyến triển khai quán triệt NQ HN TW6 (7h30)

- Họp CT, các PCT; BCS Đảng UBND tỉnh (13h30)

BTV

 

VPUB

HT TU

 

P1

CT, các PCT

 

CT, các PCT

Thứ sáu:

01/12/2017

- Họp BCH Đảng bộ tỉnh (7h30)

- Dự Lễ Mít tinh diễu hành hưởng ứng ngày Thế giới phòng, chống AIDS (6h30)

- Dự khai mạc HN tập huấn công tác bảo vệ BMNN (8h)

- Họp cho ý kiến: DA  nhà máy xử rác Thành Tiến Vina (14h); Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán 2018 (15h)

- Làm việc với đoàn giám sát của HĐND tỉnh về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri (14h)

- Họp Tổ công tác chỉ đạo thi hành bản án số 81 (14h)

VPTU

BCĐ

 

UBND

VPUB

 

Đoàn GS

 

VPUB

P họp TU

TTVH tỉnh

 

HT TU

P1

 

VP HĐND

 

P3

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

 

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

Thứ bảy:

02/12/2017

  • Dự Lễ Khai mạc Giải Bóng chuyền vô địch Quốc gia PV Gas 2017 (18h)
BTCTT Thi đấu

CT, các PCT

 

Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 20/11/2017 đến ngày 24/11/2017
11/20/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

20/11/2017

- Dự kỷ niệm Ngày nhà giáo VN 20/11 (7h30)

- Dự kỷ niệm Ngày nhà giáo VN 20/11 (7h30)

- Họp: Cho ý kiến giải quyết KN của Cty Thành Đạt (14h); HĐ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ND, NDUT (15h30)

- Họp:Cho chủ trương đầu tư 2 DA của Sở KHCN (14h); HĐ thẩm định giá đất (15h)

- Kiểm tra các DA đầu tư xây dựng (14h)

THPT QT

THPT Ngô Gia Tự

VPUB

 

VPUB

 

VPUB

TT Gò Dầu

Thạnh Đức

P1

 

P3

 

Các huyện

CT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Chiến

 

PCT. V Thắng

Thứ ba

21/11/2017

- Họp TT Tỉnh ủy (7h30)

- Họp UBND tỉnh (13h30)

- Họp cho ý kiến: Đầu tư DA nuôi Cá Basa của Cty Đầu tư phát triển Vạn Sanh (8h); BC số 152/TTr-NV1 của Thanh tra tỉnh (8h30)

- Họp cho ý kiến: Thỏa thuận vị trí và hướng tuyến xd trạm biến áp 220KV Tân Biên (8h); Đầu tư công trình cấp điện thuộc DA 2081 (8h30)

VPTU

VPUB

VPUB

 

VPUB

P họp TT

HTUB

P1

 

P3

CT

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Thắng

Thứ tư:

22/11/2017

-   Công tác cơ sở

- Họp cho ý kiến ĐA phát sóng quảng bá kênh Truyền hình TN (8h)

- Khỏa sát 2 DA đất san lấp (14h)

 

VPUB

 

VPUB

 

P1

 

CT, BC

CT

PCT. T Ngọc

 

PCT. T Ngọc

Thứ năm:

23/11/2017

- Tiếp công dân

- Khảo sát trường chất lượng cao của Cty giáo dục Thành Thành Công (cả ngày

- Họp cho ý kiến: Đề án quản lý, phát triển rừng sản xuất (8h); ĐA thành lập KDC tại khu vực 522 (9h); DA Rà phá bom mìn, khai hoang làm đường giao thông, phân lô, cắm mốc đất ngoài quy hoạh lâm nghiệp (10h)

- Họp cho ý kiến: Điểu chỉnh công năng liên quan đến ĐTM KCN TTC (14h); Điều chỉnh, bổ sung ND báo cáo ĐTM của Cty Pou Hung (15h); Đề xuất sử dụng bùn thải của Cty Brotex (16h)

 

VPUB

 

VPUB

 

 

VPUB

BTCD

Đồng Nai

 

P3

 

 

P3

CT

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Chiến

 

 

PCT. V Chiến

Thứ sáu:

24/11/2017

- Họp: CT, các PCT; BCS Đảng UBND tỉnh (7h30)

- Dự HN tổng kết công tác PCCC (14h)

- Họp Tổ chỉ đạo 2 DA trọng điểm (8h)

- Dự phiên họp lần thứ 11 UB bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai(8h)

VPUB

CAT

VPUB

UB ĐN

P1

CAT

P1

Đồng Nai

 

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 13/11/2017 đến ngày 18/11/2017
11/13/2017 2:00 PMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ hai

13/11/2017

- Xử lý công việc đầu tuần

- Làm việc với BVĐK tỉnh (8h)

- Họp Hội đồng xét tuyển công chức không qua thi tuyển (14h)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

 

VPUB

SNV


HĐND

HĐND

 

BVĐK

P1


Gò Dầu

Tân Biên

CT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc


PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

Thứ ba

14/11/2017

- Tiếp xúc cử tri (8h)

- Tiếp xúc xử tri (14h)

- Làm việc với Tập đoàn An Cố (16h30)

- Dự HN sơ kết 05 năm thực hiện Quy chế hoạt động của TTVH; KH phát triển văn hóa; Bảo tồn, phát triển văn hóa DTTS (8h)

- Họp: HĐ xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ND, NNUT (14h);BCĐ hiến máu nhân đạo (15h30)

- Tiếp đoàn Cựu chiến binh Tàu không số tỉnh Nghệ An (17h)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

HĐND

HĐND

UB GD

UBND

 

 

BCH QS

HĐND

HĐND

Tân Bình

Thạnh Tân

Gò Dầu

HTTU

 

P1

 

BCH QS

Gò Dầu

Tân Biên

CT

CT

CT

PCT. T Ngọc

 

PCT. T Ngọc

 

CT, PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

Thứ tư:

15/11/2017

- Tiếp xúc cử tri (8h)

- Tiếp xúc xử tri (14h)

- Họp cho ý kiến:Đầu tư DA nuôi Cá Basa của Cty Đầu tư phát triển Vạn Sanh (8h); Đầu tư khám chữa bệnh tại tỉnh Tây Ninh của Cty Y khoa Hoàn Mỹ (9h30)

- Họp cho ý kiến BC số 152/TTr-NV1 của Thanh tra tỉnh (14h)

- Họp cho ý kiến về ước thực hiện KH XDCB 2017, KH 2018 (8h)

- Họp cho ý kiến về chủ trương đầu tư trụ sở làm việc liên cơ quan huyện Trảng Bàng(14h)

- Tiếp xúc cử tri (cả ngày)

HĐND

HĐND

VPUB


 

VPUB

VPUB


VPUB

 

HĐND

Bình  Minh

Ninh Sơn

P1

 


P1

HT UB


P3

 

Tân Biên

CT

CT

PCT. T Ngọc

 


PCT. T Ngọc

PCT. V Thắng

 

PCT. V Thắng

 

PCT. V Chiến

Thứ năm:

16/11/2017

- Họp UBND tỉnh (7h); Họp CT, các PCT

- Dự Hội nghị tổng kết phối hợp làm công tác dân vận năm 2017 (7h30)

VPUB

BCĐ

HT UB

HT TU

 

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

Thứ sáu:

17/11/2017

- Tiếp xúc cử tri (8h)

- Tiếp xúc xử tri (14h)

- Dự Ngày hội VHTTDL đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ VII, Bạc Liêu 2017 (cả ngày)

- Họp cho ý kiến: Thỏa thuận vị trí và hướng tuyến XD trạm biến áp 220kV Tân Biên (14h); Đầu tư các công trình cấp điện thuộc DA 2081 (15h30)

- Họp cho ý kiến xử lý tài chính của Cty 1/5 (14h)

Họp cho ý kiến: Điều chỉnh công năng liên quan đến ĐTM KCN TTC(8h); Điều chỉnh, bổ sung nội dung báo cáo ĐTM của Cty Pou Hung (9h); Chủ trương đầu tư 2 DA do Sở KHCN làm chủ đầu tư (10h)

- Họp Tổ công tác chỉ đạo thi hành bản án số 81 (14h)

HĐND

HĐND

BTC

 

VPUB

 

VPUB

VPUB

 

 

VPUB

Phường 2

Phường 1

Bạc Liêu

 

P3

 

P1

P1

 

 

P3

CT

CT

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Thắng

 

PCT. V Thắng

­

PCT. V Chiến


 

PCT. V Chiến

Thứ bảy

18/11//2017

- Dự HN ký kết thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh với tỉnh Svayrieng -CPC (sáng)Chính quyền SvayriengSvayriengCT, PCT. V Chiến

Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 04/11/2017 đến ngày 12/11/2017
11/6/2017 12:00 PMNoĐã ban hành

Thời gianNội dungCQ mờiĐịa điểmNgười thực hiện

Thứ bảy

04/11//2017

- Trực phòng chống bão số 12

- Dự khai giảng khóa tập huấn kỹ năng lãnh đạo cấp Sở (8h)

- Dự HN trực tuyến với CP về HTX (8h)

- Dự HN trực tuyến với Bộ Tư pháp triển khai Bộ Luật HS (8h)

 

Sở NV

VPCP

Bộ TP

 

T Tâm TTTT

HTUB

VNPT

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

PCT. V Chiến

PCT. V Thắng

Thứ hai

06/11/2017

- Xử lý công việc cơ quan

- Làm việc với Hội khuyến học TW (8h)

- Khảo sát 2 DA đất san lấp (13h)

- Họp Hội đồng thẩm định kết quả kiểm định an toàn đập tha la (14h)

 

VPUB

VPUB

VPUB

 

P1

Tân Biên

P1

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

PCT. T Ngọc

PCT. V Chiến

Thứ ba

07/11/2017

- Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (7h30)

- Họp cho ý kiến: DA dời và nâng công suất Nhà máy chế biến tinh bột mì của Cty Sầm Ngọc Thanh Thanh (8h); Chủ trương đầu tư DA di dời và nâng công suất nhà máy chế biến tinh bột mì từ TPTN về Tân Châu của DN Hồng Châu (9h); Phần mềm KT-XH tỉnh (10h)

- Khảo sát địa điểm đầu tư và cho ý kiến đối với đề nghị điều chỉnh Dự án Khu vui chơi giải trí của Cty Trần Quốc (14h)

- Họp cho ý kiến về chủ trương điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã TN đến năm 2020 (8h)

- Họp TT HĐND tỉnh (14h)

- Họp cho ý kiến: Điều chỉnh công năng liên quan đến ĐTM KCN TTC(8h); Điều chỉnh, bổ sung nội dung báo cáo ĐTM của Cty Pou Hung(9h); Chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác(10h)

- Họp giải quyết KNTC (14h)

UBMTTQ

VPUB

 

 

 

VPUB

 

VPUB

 

HĐND

VPUB

 

 

VPUB

An Cơ

P1

 

 

 

Hòa Thành

 

P3

 

VP HĐND

HT UB

 

 

P1

CT

PCT. T Ngọc

 

 

 

PCT. T Ngọc

 

PCT. V Thắng

 

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

 

 

PCT. V Chiến

Thứ tư:

08/11/2017

- Họp UBND tỉnh (7h)

- Làm việc với Lãnh đạo Bộ Tài chính (10h30)

- Họp HĐ xét tuyển công chức không qua thi tuyển (14h)

VPUB

VPUB

SNV

HTUB

P1

P1

CT, các PCT

CT, PCT. V Thắng

PCT. T Ngọc

Thứ năm:

09/11/2017

- Dự khóa nghiên cứu cập nhật năng lực cạnh tranh của tỉnh và chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn (cả ngày)

- Dự kiến họp CT, các PCT (14h)

UBND

 

VPUB

HT TU

 

P1

CT, các PCT

 

CT, các PCT

Thứ sáu:

10/11/2017

- Họp TT Tỉnh ủy(7h30)

- Họp BCĐ thực hiện các chương trình đột phá của tỉnh(14h)

- Họp cho ý kiến: Chủ trương đầu tư DA trồng rau hữu cơ và dược liệu của Cty Tanifarm (8h); Đầu tư DA sản xuất lúa giống nguyên chủng kết hợp với tiêu thụ lúa xác nhận 1, lúa chất lượng cao (9h)

- Họp Ban đại diện HĐQT NHCSXH (8h)

- Làm việc với Đoàn giám sát của HĐND tỉnh về công tác tiếp dân, giải quyết KNTC (8h)

VPTU

VPTU

VPUB

 

 

VPUB

VPUB

P họp TT

P họp TU

HTUB

 


P3

P1

CT

CT, các PCT

PCT. T Ngọc

 

 

PCT. V Thắng

PCT. V Chiến

Chủ nhật

12/11/2017

- Dự thảo luận chung khóa nghiên cứu cập nhật năng lực cạnh tranh của tỉnh và chương trình đào tạo cao cấp ngắn hạn (15h)UBNDHT TUCác PCT
1 - 10Next