Lịch Công Tác
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/9/2017 đến ngày 10/9/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017
 
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Lịch công tác tuầnNewLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 23/10/2017 đến ngày 28/10/2017
10/23/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 16/10/2017 đến ngày 20/10/2017
10/16/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 02/10/2017 đến ngày 07/10/2017
10/2/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/9/2017 đến ngày 01/10/2017
9/25/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 18/9/2017 đến ngày 22/9/2017
9/18/2017 9:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 11/9/2017 đến ngày 15/9/2017
9/11/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/9/2017 đến ngày 10/9/2017
9/5/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/8/2017 đến ngày 01/9/2017
8/28/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 21/8/2017 đến ngày 25/8/2017
8/21/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 14/8/2017 đến ngày 20/8/2017
8/14/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 07/8/2017 đến ngày 12/8/2017
8/7/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 31/7/2017 đến ngày 04/8/2017
7/31/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/7/2017 đến ngày 21/7/2017
7/17/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 10/7/2017 đến ngày 14/7/2017
7/10/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03/7/2017 đến ngày 07/7/2017
7/3/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 25/6/2017 đến ngày 30/6/2017
6/26/2017 10:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/6/2017 đến ngày 23/6/2017
6/19/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 12/6/2017 đến ngày 16/6/2017
6/12/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 05/6/2017 đến ngày 09/6/2017
6/5/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 29/5/2017 đến ngày 04/6/2017
5/29/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 22/5/2017 đến ngày 26/5/2017
5/22/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 15/5/2017 đến ngày 20/5/2017
5/15/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 08/5/2017 đến ngày 13/5/2017
5/8/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 01/5/2017 đến ngày 07/5/2017
5/3/2017 2:00 PMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/4/2017
4/24/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 17/4/2017 đến ngày 22/4/2017
4/14/2017 11:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 10/4/2017 đến ngày 15/4/2017
4/10/2017 7:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 03/4/2017 đến ngày 08/4/2017
4/3/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 27/3/2017 đến ngày 31/3/2017
3/27/2017 8:00 AMNoĐã ban hành
Lịch công tác tuầnLịch công tác tuầnLịch công tác tuần/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 19/3/2017 đến ngày 24/3/2017
3/17/2017 3:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next