Nhân sự
Thứ 3, Ngày 10/05/2016, 13:15
Danh sách Thành viên:
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2016

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

EMAIL

Cơ quan

Di động

1

Trần Văn Suốt

PP

vansuot@tayninh.gov.vn

066.3813332

0909.207.534

2

Nguyễn Minh Nhật

PP

minhnhat@tayninh.gov.vn

nt

0913.667.021


Lượt người xem:  Views:   363
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phòng Dân Tộc