Chức năng
Thứ 3, Ngày 10/05/2016, 08:20
Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Phòng Tổng hợp
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2016

1. Phạm An Chiến - Trưởng phòng:

- Chịu trách nhiệm điều phối, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của phòng;
- Theo dõi công tác quy hoạch chung về KTXH-ANQP, kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, hàng năm, các giải pháp điều hành phát triển KTXH;
- Tổng hợp chung và chuẩn bị các nội dung để lãnh đạo UBND tỉnh triển khai về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND tỉnh;
- Tham mưu nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại các buổi làm việc với UBND các huyện, thị xã về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng;
- Theo dõi các sở, ngành: Cục Thống kê, công tác tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
2. Nguyễn Thị Kim Quyên - Phó Trưởng phòng:
- Theo dõi các Chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, HĐND tỉnh về phát triển KTXH-ANQP, họp báo;
- Theo dõi, tổng hợp Kế hoạch kiểm tra chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh, phục vụ các cuộc họp BCS Đảng UBND tỉnh;
- Tổng hợp chung về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng của UBND tỉnh;
- Thực hiện các công việc khác do Trưởng phòng phân công.
 
3. Phạm Thị Thanh Hường - Phó Trưởng phòng​:
- Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh;
- Phối hợp với chuyên viên khối theo dõi đôn đốc, tổng hợp các đề án, chương trình, kế hoạch để sắp xếp thông qua các phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kỳ họp HĐND tỉnh; thường xuyên thống kê và nhắc nhở các khối thực hiện các nội dung liên quan đến UBND tỉnh - Ban Thường vụ Tỉnh ủy - HĐND tỉnh.
- Ghi biên bản các phiên họp UBND tỉnh; 
- Xây dựng lịch công tác tháng và chương trình công tác hàng năm của UBND tỉnh;
- Thực hiện công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
 
4. Huỳnh Văn Tây - Chuyên viên:
- Ghi biên bản tại các cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Phối hợp với chuyên viên khối theo dõi đôn đốc, tổng hợp các nội dung trình cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Theo dõi, cập nhật, tổng hợp các đề án, chương trình, kế hoạch, quy hoạch,… thuộc các lĩnh vực mà UBND tỉnh đã ban hành và đang triển khai thực hiện;
- Thực hiện công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.
 
5. Trần Thị Thạo - Chuyên viên:
- Theo dõi, tổng hợp trả lời ý kiến kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Thực hiện các báo cáo tổng hợp công tác định kỳ, đột xuất của Văn phòng;
- Phối hợp với chuyên viên của các bộ phận để tổng hợp, theo dõi việc thực hiện các nội dung chỉ đạo Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương;
- Thực hiện công việc khác do lãnh đạo phòng phân công.

 

Lượt người xem:  Views:   356
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phòng Tổng Hợp