Chức năng
Thứ 3, Ngày 10/05/2016, 11:00
Bảng phân công nhiệm vụ các thành viên Phòng Văn xã
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
10/05/2016

1.     Đ/c Huỳnh Thị Hồng Nhung – Trưởng phòng.

        Phụ trách chung và chịu trách nhiệm điều phối công tác của phòng.
Trực tiếp theo dõi và xử lý các lĩnh vực sau:

-       Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;

-       Công tác phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm;

-       Công tác quy tập hài cốt liệt sĩ;

-       Đề án xã hội hóa các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục, dạy nghề, thể dục thể thao.

-       Hội có tính chất đặc thù;

-       Các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan;

-       Giải quyết đơn thư có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

-       Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng phân công.

-       Theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chuyên viên: Nguyễn Thị Sang, Võ Thị Thùy Trang.

2.     Đ/c Nguyễn Hoàng Tuấn – Phó Trưởng phòng

Trực tiếp theo dõi và xử lý các lĩnh vực sau:

-       Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

-       Công tác nhân quyền;

-       Ban chỉ đạo Phát triển nguồn nhân lực; Chính sách đào tạo, thu hút nhân tài;

-       Theo dõi mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

-       Các Ban chỉ đạo, Hội đồng có liên quan;

-       Giải quyết đơn thư có liên quan đến lĩnh vực được phân công.
- Theo dõi tình hình thực hiện nhiệm vụ của các chuyên viên: Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Thanh Xuân.

3.    Đ/c Nguyễn Thị Thùy Dung – Chuyên viên

Theo dõi và xử lý các lĩnh vực sau:

-       Sở Y tế;

-       Bảo hiểm xã hội;

-       Công tác đào tạo nguồn nhân lực Y tế;

-       Lĩnh vực gia đình thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

-       Các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Hội quần chúng có liên quan;

-       Giải quyết đơn thư có liên quan đến lĩnh vực được phân công;

-       Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng phân công.
4.     Đ/c Nguyễn Thị Sang – Chuyên viên.
Theo dõi và xử lý các lĩnh vực sau:

-       Sở Giáo dục và Đào tạo;

-       Các Chương trình mục tiêu quốc gia;

-       Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ngành giáo dục và đào tạo;

-       Công tác đào tạo nghề, lao động, việc làm, an toàn lao động thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;

-       Các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Hội quần chúng có liên quan;

-       Công tác cử tuyển học sinh dân tộc thiểu số vào học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dân tộc nội trú.

-       Giải quyết đơn thư có liên quan đến lĩnh vực được phân công;

-       Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng phân công.
5.     Đ/c Võ Thị Thùy Trang – Chuyên viên.
Theo dõi và xử lý các lĩnh vực sau:

-       Sở Khoa học và Công nghệ;

-       Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật;

-       Chế độ mai táng phí, chính sách hưởng 01 lần, BHYT cho các đối tượng theo Quyết định 290, 150, 62, 40 và BHYT cho học sinh, sinh viên; trẻ em; cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, hộ nghèo và người dân tộc thiểu số, đối tượng bảo trợ xã hội;

-       Các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Hội quần chúng có liên quan;

-       Giải quyết đơn thư có liên quan đến lĩnh vực được phân công;

-       Tổng hợp báo cáo tuần, tháng nhiệm vụ của Phòng gửi Phòng Tổng hợp; Phối hợp các phòng có liên quan lên lịch công tác tuần, tháng cho Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách các lĩnh vực của phòng;

-       Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng phân công.
6.     Đ/c​ Nguyễn Thị Thanh Xuân – Chuyên viên.

-       Sở Thông tin và Truyền thông;

-       Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh; 

-       Báo Tây Ninh;

-       Công tác thanh niên;

-       Các Ban chỉ đạo, Hội đồng, Hội quần chúng có liên quan;

-       Giải quyết đơn thư có liên quan đến lĩnh vực được phân công;

-       Các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Văn phòng và Lãnh đạo Phòng phân công.

Lượt người xem:  Views:   362
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Phòng Văn Xã