Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 27/10/2016, 09:00
Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/10/2016
  Thời gian qua, có nhiều đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính, chuyển phát trong lĩnh vực hành chính công như tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thực hiện chứng minh nhân dân, hộ chiếu, cấp đổi giấy phép lái xe, hồ sơ tuyển sinh, hồ sơ bảo hiểm xã hội, phiếu lý lịch tư pháp,....Việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính không chỉ tiết kiệm chi phí và giảm thời gian đi lại cho người dân, mà còn tăng tính minh bạch, công khai trong giải quyết thủ tục hành chính. Đây cũng là một trong những phương thức hỗ trợ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh.

  Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính, tạo nhiều sự lựa chọn thực hiện thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3 trở lên theo Quyết định số 56/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh. Ngày 25/10/2016 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 3013/UBND-VX và yêu cầu lãnh đạo các đơn vị triển khai thực hiện với các nội dung.

  Ủy ban nhân dân tỉnh giao các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tăng cường triển khai thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát; Thông báo công khai loại hình dịch vụ này tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của các đơn vị. Chủ động lựa chọn doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát đủ điều kiện kinh doanh, đảm bảo hạ tầng, nhân lực và nghiệp vụ. Bố trí cán bộ, cơ sở vật chất đảm bảo cho việc triển khai dịch vụ tại đơn vị theo đúng quy định, đảm bảo việc triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát mang lại hiệu quả thiết thực cho người dân.

  Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra, rà soát và công bố danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát đủ điều kiện tham gia thực hiện công việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai, tập huấn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát trên địa bàn tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thiết lập hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên tại đơn vị (nếu có). Phối hợp các cơ quan thông tấn báo chí đẩy mạnh tuyên truyền việc triển khai sử dụng tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, kết quả sử dụng dịch vụ bưu chính chuyển phát, đề xuất xử lý những khó khăn vướng mắc.

  Đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bưu chính, chuyển phát thực hiện đúng quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu điện theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Đẩy mạnh tuyên truyền, bồi dưỡng và tập huấn về quy trình nghiệp vụ có liên quan đến việc tiếp nhận, trả hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát. Kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát thuộc phạm vi trách nhiệm. Trường hợp hồ sơ thiếu, thất lạc hoặc hư hỏng trong quá trình chuyển phát của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thì phải có trách nhiệm phối hợp với đơn vị có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính khắc phục hậu quả; trường hợp gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân thì phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

  Lượt người xem:  Views:   217
  Chia sẻ:
  Share:
  Tin khác
   
   
  Manage PermissionsManage Permissions
  |
  Version HistoryVersion History

  Tiêu đề

  Hình ảnh

  Hình ảnh mô tả

  Tóm tắt

  Nội dung

  Link thay thế nội dung

  Ngày xuất bản

  Tin nổi bật

  Tác giả

  Phân loại

  Loại bài viết

  Số Trang

  Số Ảnh

  Số tiền

  Tin liên quan

  Audio

  Từ khóa

  Trạng thái

  Lịch sử

  Số lượt người đọc

  Approval Status

  Attachments

  Content Type: Tin Tức Mở Rộng
  Version:
  Created at by
  Last modified at by
  Tin Chuyên Ngành