Tin Chuyên Ngành
Thứ 3, Ngày 30/10/2018, 16:00
Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
30/10/2018
Theo kết quả báo cáo 320/BC-UBND của UBND tỉnh đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công giai đoạn 2014-2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, đạt hiệu quả đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cụ thể, chương trình khuyến công quốc gia tập trung chủ yếu vào hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện hỗ trợ 8 đề án với tổng kinh phí 4,8 tỷ đồng. Chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ tập trung vào các nội dung chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cung cấp thông tin về chính sách phát triển công nghiệp, nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công. Có 45 đề án được thực hiện, tổng kinh phí hỗ trợ 4,55 tỷ đồng. Kết quả bình chọn công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn, có 76 sản phẩm được bình chọn tiêu biểu cấp huyện, 30 sản phẩm được bình chọn tiêu biểu cấp tỉnh, 11 sản phẩm được bình chọn tiêu biểu cấp khu vực, 04 sản phẩm được bình chọn tiêu biểu cấp quốc gia.

khuyen cong.jpg

Khuyến công Tây Ninh có nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp, đem lại hiệu quả cho đối tượng thụ hưởng (ảnh minh hoạ)

Đến nay, toàn tỉnh có gần 9.000 cơ sở công nghiệp đang hoạt động, tạo việc làm cho trên 163.000 lao động. Thực hiện chủ trương khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn, hoạt động khuyến công của tỉnh thời gian qua đã được tổ chức triển khai đến các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bànVới sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh đã tạo điều kiện bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương, đầu tư cơ sở vật chất nâng cao năng lực cho trung tâm khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp cấp tỉnh… nhằm thực hiện tốt hoạt động khuyến công tại địa bàn.

Chính sách khuyến công (2014-2018) đã động viên và hỗ trợ cho 28 tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Các đề án triển khai thực hiện hàng năm phù hợp với quy hoạch phát triển của ngành, lợi thế của địa phương. Sử dụng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương đúng mục đích, đúng chế độ và đạt hiệu quả đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Đa phần các cơ sở, doanh nghiệp được hỗ trợ đang hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, phát triển bền vững và dần từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế do đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến, mở rộng sản xuất tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu nhập.

Định hướng mục tiêu đến năm 2020, hoạt động khuyến công trên địa bàn hướng vào việc góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020; Tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm để hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều sâu, đúng nội dung chương trình, đối tượng và đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa; Góp phần tích cực thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa công nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

TTCBTH

Lượt người xem:  Views:   86
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành