Tin Chuyên Ngành
Thứ 2, Ngày 08/10/2018, 09:00
Công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/10/2018
Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1099/QĐ-TTg ngày 05/9/2018. Theo đó, UBDN tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 đến các tổ chức, cá nhân theo quy định.

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen nằm trên địa bàn phường Ninh Sơn, Ninh Thạnh, xã Thạnh Tân thuộc thành phố Tây Ninh và một phần của xã Suối Đá, xã Phan thuộc huyện Dương Minh Châu. Quy mô lập quy hoạch khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là 2.903,79 ha.

Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen là khu du lịch cấp quốc gia gắn với các di tích lịch sử và thắng cảnh cấp quốc gia được bảo vệ, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị; là khu du lịch được xây dựng đồng bộ với các khu chức năng thương mại, du lịch; văn hóa, thể thao; vui chơi giải trí tổng hợp; dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng cao cấp; phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, thiên nhiên, môi trường sinh thái… phù hợp yêu cầu phát triển, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện tổ chức công bố công khai đồ án Quy hoạch; UBND thành phố Tây Ninh và UBND huyện Dương Minh Châu thông báo rộng rãi đến người dân, đặc biệt là những tổ chức, cá nhân trong phạm vi quy hoạch của đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen biết. Việc công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh đến năm 2035 sẽ được thông tin thường xuyên và liên tục.

Xem chi tiết Quyết định phê duyệt Tải về 1099 QD-TTG.signed.pdf.

Lượt người xem:  Views:   78
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành