Tin Chuyên Ngành
Thứ 7, Ngày 16/02/2019, 10:00
Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh do Phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh làm Tổ trưởng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/02/2019
Ngày 12/02/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo) ban hành Quyết định số 636/QĐ-BCĐCQĐT thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
Tổ giúp việc do ông Trương Văn Hùng, Phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh – Phó Trưởng Ban Chỉ đạo làm Tổ trưởng; Ông Nguyễn Tấn Đức, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo – tổ phó. Thành viên Tổ giúp việc là đại diện các đơn vị: Văn phòng Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh; Công an tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Nội vụ; Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Tài nguyên và Môi trường; Đồng thời mời các chuyên gia về CNTT của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tổ giúp việc thực hiện các nhiệm vụ xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, kế hoạch kiểm tra hàng năm của Ban Chỉ đạo; Nghiên cứu, đề xuất về chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và thực hiện những giải pháp đột phá về CNTT của tỉnh; Đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện các chương trình, cơ chế, chính sách, đề án, dự án, kế hoạch và giải pháp về xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử và thực hiện những giải pháp đột phá về CNTT của tỉnh; Phối hợp với các cơ quan chức năng trong bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở hạ tầng, hệ thống thông tin, mạng máy tính trên địa bàn tỉnh.

TT

Lượt người xem:  Views:   142
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành