Tin Chuyên Ngành
Thứ 5, Ngày 21/03/2019, 07:00
Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/03/2019
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1521/QĐ-VP Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng.

Theo đó, những nguyên tắc chung trong phân công nhiệm vụ, công việc đối với lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh được quy định cụ thể như sau:

 1. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: thực hiện quản lý, chỉ đạo các mặt công tác của Văn phòng; chịu trách nhiệm chung về mọi hoạt động của cơ quan Văn phòng trước Lãnh đạo Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch, các phó chủ  tịch HĐND tỉnh, UBND tỉnh; phối hợp với người đứng đầu các Ban HĐND tỉnh để giải quyết những công việc có liên quan; phân công nhiệm vụ, công việc cho các Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, nhằm tham mưu, phục vụ tốt nhất cho hoạt động của Đoàn ĐBQH, HĐND, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo yêu cầu của công việc, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh sẽ trực tiếp chỉ đạo giải quyết những công việc đã phân công các Phó Chánh Văn phòng hoặc chủ động điều chỉnh các nhiệm vụ của các Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh đã được phân công.

2. Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh: giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ, công việc được phân công phụ trách; thường xuyên, kịp thời báo cáo lại cho Chánh Văn phòng về tình hình, kết quả thực hiện công việc thuộc lĩnh vực mình phụ trách và các vấn đề phát sinh trong trường hợp cần thiết do Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo trực tiếp; báo cáo Chánh Văn phòng trước khi xử lý những vấn đề phát sinh, những nội dung vượt thẩm quyền; có trách nhiệm tham gia ý kiến, cùng bàn bạc với Chánh Văn phòng trong công tác chỉ đạo và điều hành những công việc chung, những công việc quan trọng, phát sinh trong hoạt động của cơ quan Văn phòng.

3. Từng thành viên lãnh đạo Văn phòng chịu trách nhiệm cá nhân của mình trước pháp luật, trước Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với nhiệm vụ, công việc được phân công và chịu trách nhiệm tập thể đối với các nội dung đã bàn bạc, thống nhất trong lãnh đạo Văn phòng theo quy định; dự các phiên họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ khi được phân công, các kỳ họp HĐND tỉnh, các phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các hội nghị chuyên đề khác thuộc lĩnh vực được phân công theo dõi để kịp thời nắm tình hình, tham mưu cho Lãnh đạo Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Tại đây, từng lãnh đạo Văn phòng được phân công nhiệm vụ, công việc cụ thể.

Xem chi tiết Tải về 1521-QD-VP.pdf.

TTCBTH

Lượt người xem:  Views:   204
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành