Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 13/03/2020, 19:00
Trung tâm Hành chính công tỉnh ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/03/2020
Với phương châm “Chuyên nghiệp - Thân Thiện - Trách nhiệm” và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ khi đi vào hoạt động (15/3/2018) cho đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là đầu mối, thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của 17 sở, ngành và Phòng PC06 - Công an tỉnh.

TTHCCnangcaohieuquahoatdong.jpg

Hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh

Các TTHC đưa vào Trung tâm đều được xây dựng quy trình điện tử trên Hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh; 100% hồ sơ, TTHC được giám sát chặt chẽ từ khâu tiếp nhận, xử lý đến hoàn trả kết quả, đồng thời phối hợp Bưu điện tỉnh qua dịch vụ bưu chính công ích trong việc thu hộ phí, lệ phí, nộp thuế… cho nên đa số các sồ sơ đều thực hiện đúng hẹn và trước hẹn. Tính đến nay, Trung tâm đã hoàn thành một khối lượng lớn công việc, tạo được ấn tượng tốt đẹp đối với các tổ chức, công dân khi đến giao dịch.

Với sự tham mưu của Trung tâm, UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC, quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết TTHC tại 3 cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh và công bố, công khai quy trình của toàn tỉnh với 1.872 TTHC (trong đó, 1.463 TTHC cấp tỉnh, 266 TTHC cấp huyện, 143 TTHC cấp xã); công bố, công khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thông qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với 1.108 thủ tục.

Để thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp dễ dàng tra cứu các dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, Trung tâm còn tham mưu UBND tỉnh công bố, công khai danh mục 375 TTHC mức độ 3 và 187 TTHC mức độ 4. Đồng thời, công bố danh mục TTHC thực hiện cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh với 477 TTHC thực hiện liên thông cùng cấp và thực hiện liên thông giữa các cấp chính quyền. Chính sự công bố, công khai này đã tạo thuận lợi cho các cán bộ, công chức giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân đồng thời cũng là cơ sở cho tổ chức, công dân kiểm tra, giám sát quy trình thực hiện.

Hiện nay, hệ thống một cửa điện tử đã được đưa vào sử dụng tại 100% sở, ban, ngành tỉnh, 100% UBND cấp huyện và 100% cấp xã để thực hiện tiếp nhận và quản lý tất cả các hồ sơ theo thủ tục hành chính thuộc tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Việc thực hiện một cửa điện tử giúp cá nhân và tổ chức có thể thực hiện kiểm tra, tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ bằng nhiều hình thức như hệ thống tin nhắn SMS, Kiosk tra cứu thông tin bằng mã vạch, màn hình cảm ứng hoặc tra cứu qua Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh (Zalo). Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã triển khai liên thông hồ sơ điện tử qua Chi cục Thuế cho tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh đã trang bị hệ thống camera giám sát Trung tâm Hành chính công tỉnh, 9/9 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và 95/95 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, phường, thị trấn, giám sát tập trung tại Trung tâm Hành chính công tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác CCHC.

Song song đó, Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh trên mạng xã hội Zalo đã được triển khai hiệu quả. Nhất là khi việc triển khai nộp hồ sơ TTHC qua Cổng Hành chính công trên mạng xã hội Zalo đối với 53 TTHC (50 TTHC cấp tỉnh, 1 TTHC cấp huyện và 2 TTHC cấp xã). Đó là các thủ tục thuộc các lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp; như thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam trong tỉnh; thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam ngoài tỉnh; đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân; thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế…

Theo thống kê (từ 01/01/2019 đến 15/12/2019), Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 125.061 hồ sơ của cá nhân, tổ chức. Kết quả, đã trả kết quả 119.180 hồ sơ (đạt tỷ lệ 95,3%); số hồ sơ trả kết quả bị trễ hẹn là 1.467 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,17%); còn 4.414 hồ sơ trong thời hạn giải quyết (chiếm tỷ lệ 3,53%). Riêng với việc nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo thông qua Cổng Hành chính công tỉnh Tây Ninh, đã tiếp nhận tổng cộng 2.842 hồ sơ (trong đó cấp tỉnh 498 hồ sơ, cấp huyện 1.020 hồ sơ và cấp xã 1.324 hồ sơ).

Qua khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên hệ thống máy tính bảng tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong năm 2019, có tổng số 16.825 lượt tổ chức, công dân tham gia đánh giá. Kết quả có 12.059 lượt đánh giá mức rất hài lòng; 4.390 lượt đánh giá mức hài lòng, còn lại 376 lượt đánh giá mức bình thường. Với cấp huyện và cấp xã, qua khảo sát bằng phiếu về sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cho thấy, trong năm 2019, các tổ chức, công dân được khảo sát đều hài lòng với sự phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ, trong năm 2019, Trung tâm cũng đã áp dụng thực hiện mô hình 5S (gồm sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, sẵn sàng và săn sóc). Việc thực hành tốt 5S đang dần tạo ra nơi làm việc hiệu quả, an toàn, ngăn nắp, sạch sẽ, thuận tiện, thân thiện, nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong tiếp nhận và trả kết quả cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp với sự cam kết của lãnh đạo Trung tâm và sự tham gia năng động, sáng tạo của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang làm việc tại Trung tâm.

Cùng với việc nỗ lực giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân, năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận và chuyển cơ quan chuyên môn xử lý 106 phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, giải quyết TTHC thông qua đường dây nóng, qua Cổng Hành chính công của tỉnh (Zalo) và đã được tỉnh chỉ đạo xử lý dứt điểm theo đúng quy định.

Những tháng đầu năm 2020, Trung tâm cũng đã tiếp tục thu gọn đầu mối một số TTHC. Thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phạm Văn Tân tại cuộc họp Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh năm 2019, kể từ ngày 15/01/2020, toàn bộ nhóm TTHC về đất đai, môi trường đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Bộ phận Một cửa thuộc UBND thành phố Tây Ninh (với tổng số 36 TTHC) đã được chuyển đến thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh.

TTHCCnangcaohieuquahoatdong-1.jpg

Cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố Tây Ninh giải quyết TTHC về đất đai cho người dân. Từ ngày 15/01/2020, nội dung này đã được chuyển sang Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Từ ngày 02/01/2020, công chức ngành Thuế đã trực tiếp tham gia Bộ phận Một cửa cấp huyện để tính thuế và xác định nghĩa vụ tài chính cho người sử dụng đất để xử lý hồ sơ nhóm TTHC về đất đai phát sinh trên địa bàn. Cũng từ ngày 01/01/2020, TTHC của các lĩnh vực tổ chức phi chính phủ; tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; công chức, viên chức; công tác thanh niên; tín ngưỡng tôn giáo; thi đua khen thưởng và lưu trữ đang thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết tại Sở Nội vụ (với tổng số 67 TTHC) cũng đã được chuyển sang tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh.

Qua đó cho thấy, Trung tâm Hành chính công tỉnh đang ngày càng hoàn thiện, thu gọn đầu mối, nâng cao tính hiệu quả, tăng thêm niềm tin của tổ chức, cá nhân đối với công tác quản lý, điều hành của UBND tỉnh, góp phần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng trên địa bàn, tạo thuận lợi trong thu hút đầu tư, chso sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

XV

Lượt người xem:  Views:   2
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành