Tin Chuyên Ngành
Thứ 6, Ngày 18/09/2020, 11:00
Thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS và ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2020
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) tại cơ quan; khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC năm 2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp để cải thiện, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, ICT INDEX của tỉnh Tây Ninh năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nội dung tập trung tham mưu UBND tỉnh các giải pháp nhằm cải thiện rõ rệt các lĩnh vực trong nhóm đạt điểm thấp nhất của từng chỉ số; Tham mưu tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư pháp, bảo hiểm y tế; dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, cung cấp điện nước, giải quyết việc làm, an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo…Nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Để cải thiện, nâng cao các chỉ số phản ánh nền hành chính trên của tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo, Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh yêu cầu các phòng, ban, trung tâm thực hiện tốt các việc sau:

  1. Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về tầm quan trọng của các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, ICT INDEX đối với sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh;
  2. Chủ động rà soát, cập nhật, tham mưu đề xuất Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh trong công tác CCHC, kiểm soát thủ tục hành chính và đơn giản hóa các thủ tục hành chính; thực hiện kết nối liên thông giữa Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cấp huyện, cấp xã và các cơ quan Trung ương được tổ chức theo hệ thống ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh, hình thành hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến liên hệ giải quyết công việc có liên quan.
  3. Các phòng, ban, trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ cần chủ động, tăng cường tham mưu Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kiểm tra, giám sát, việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ liên quan trực tiếp đến các chỉ số PCI, PAPI, PAR INDEX, SIPAS, ICT INDEX.
  4. Giao Lãnh đạo các phòng, ban, trung tâm lập kế hoạch của phòng, ban, trung tâm, có phân công công việc cụ thể đến từng cán bộ, công chức, viên chức; báo cáo kết quả thực hiện đến Lãnh đạo Văn phòng, Hội đồng thi đua khen thưởng của Văn phòng để làm cơ sở xét thi đua khen thưởng cuối năm.
  5. Giao Trung tâm Hành chính công theo dõi, hướng dẫn các phòng, ban, trung tâm đánh giá việc thực hiện quy trình xử l‎ý hồ sơ một cửa của các phòng, ban, trung tâm; định kỳ tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh theo quy định.
  6. Phòng Hành chính – Tổ chức tham mưu Lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt.


Lượt người xem:  Views:   105
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Chuyên Ngành