Tin Chuyên Ngành - Đấu thầu mua sắm
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU- Tên Bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh.- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Công nghệ thông tin năm 2016- Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.           - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ...
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU- Tên Bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh.- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Công nghệ thông tin năm 2016- Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.           - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 27 tháng 5 năm 2016 đến trước 14 giờ 00, ...
 
THÔNG BÁO MỜI THẦU- Tên Bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh.- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Công nghệ thông tin năm 2015- Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.           - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2015 đến trước 14 giờ ...
 
​THÔNG BÁO MỜI THẦU- Tên Bên mời thầu: Văn phòng UBND tỉnh.- Tên gói thầu: Mua sắm trang thiết bị Công nghệ thông tin năm 2015- Nguồn vốn: Sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh.           - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh.- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2015 đến trước 14 giờ ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/31/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/30/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinVề việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019  của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân  và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
12/27/2019 11:00 PMNoĐã ban hành
Tây Ninh thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 thông qua phần mềmCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinTây Ninh thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 thông qua phần mềm/PublishingImages/PMdanhgiaCCHC.png
Năm 2019 là năm đầu tiên UBND tỉnh thực hiện thí điểm đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính đối với sở, ban, ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố qua Phần mềm đánh giá Chỉ số cải cách hành chính (thông qua địa chỉ truy cập https://cchc.tayninh.gov.vn), nhằm đảm bảo trình tự và minh bạch trong việc đánh giá, ngày 25/10/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản số 2395/UBND-TTHHC quy định thời gian thực hiện như sau:
10/25/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9/25/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
9/19/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Tân Châu và Tân BiênCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinKiểm tra công tác CCHC tại huyện Tân Châu và Tân Biên/PublishingImages/2019-08/kiem tra_1_Key_21082019141057.jpg
Mới đây, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh do ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại các huyện Tân Châu và Tân Biên.
8/21/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Dương Minh ChâuCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHKiểm tra công tác CCHC tại huyện Dương Minh Châu/PublishingImages/kiemtracchc-dmc.png
Ngày 20.8, Đoàn số 2 kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh do ông Lương Minh Trí - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Dương Minh Châu. Làm việc với đoàn có ông Trần Văn To –Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu.
8/20/2019 3:00 PMNoĐã ban hành
Tây Ninh sẵn sàng cho Hội thao truyền thống cơ quan hành chính nhà nước khu vực Đông Nam bộ THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH; Truyền Thống Văn Phòng Cơ Quan Hành Chính Nhà NướcTinTây Ninh sẵn sàng cho Hội thao truyền thống cơ quan hành chính nhà nước khu vực Đông Nam bộ /PublishingImages/hop%20bao%2018-8.jpg
Chiều 19/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức họp báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao truyền thống cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ năm 2019.
8/19/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
Hội thao truyền thống Cơ quan hành chính nhà nước Khu vực miền Đông Nam Bộ Truyền Thống Văn Phòng Cơ Quan Hành Chính Nhà NướcTinHội thao truyền thống Cơ quan hành chính nhà nước Khu vực miền Đông Nam Bộ /PublishingImages/2019-08/hoithao_Key_15082019161626.PNG
Hội thao truyền thống Cơ quan hành chính nhà nước Khu vực miền Đông Nam Bộ
8/15/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Kiểm tra công tác CCHC tại Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tưCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinKiểm tra công tác CCHC tại Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư/PublishingImages/ktraccstp.png
Sáng ngày 13.8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh do ông Lương Minh Trí – Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư.
8/14/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Thông tin địa điểm tham quan du lịch và đặc sản tại Tây NinhTruyền Thống Văn Phòng Cơ Quan Hành Chính Nhà NướcThông tin địa điểm tham quan du lịch và đặc sản tại Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin địa điểm tham quan du lịch và đặc sản tại Tây Ninh
8/13/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Thông tin lưu trú tại tỉnhTây NinhTruyền Thống Văn Phòng Cơ Quan Hành Chính Nhà NướcThông tin lưu trú tại tỉnhTây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông tin lưu trú tại tỉnh Tây Ninh
8/13/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trảng Bàng và Gò DầuCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinKiểm tra công tác CCHC tại huyện Trảng Bàng và Gò Dầu/PublishingImages/ktrcchchuyentpgd.png
 Ngày 09/8/2019, Đoàn công tác số 2 của tỉnh do ông Nguyễn Tấn Đức – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại huyện Trảng Bàng và Gò Dầu.
8/12/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Kế hoạch tổ chức các hoạt động 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước năm 2019KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘI; Truyền Thống Văn Phòng Cơ Quan Hành Chính Nhà NướcTinKế hoạch tổ chức các hoạt động 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước năm 2019/PublishingImages/2019-03/ke hoach cong tac_Key_08032019080553.jpg
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước (28/8) các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh.
8/1/2019 5:00 PMYesĐã ban hành
Thành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Văn phòng năm 2019Truyền Thống Văn Phòng Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước; KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinThành lập Ban tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống Văn phòng năm 2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính Nhà nước các tỉnh khu vực miền Đông Nam Bộ và TP. Hồ Chí Minh năm 2019
7/25/2019 5:00 PMNoĐã ban hành
Điều lệ Thi đấu các môn thể thao và hát Karaoke trong các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòngTruyền Thống Văn Phòng Cơ Quan Hành Chính Nhà Nước; KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinĐiều lệ Thi đấu các môn thể thao và hát Karaoke trong các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Điều lệ Thi đấu các môn thể thao và hát Karaoke nằm trong các hoạt động kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Văn phòng cơ quan hành chính nhà nước của các tỉnh miền Đông Nam bộ và TP. Hồ Chí Minh
7/25/2019 4:00 PMNoĐã ban hành
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh
7/16/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
5/10/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh
4/3/2019 9:00 AMNoĐã ban hành
Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây NinhTHÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHPhân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh/PublishingImages/2019-03/QD phan cong NV_Key_21032019173652.jpg
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 1521/QĐ-VP Phân công nhiệm vụ của lãnh đạo Văn phòng.
3/21/2019 7:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019KINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinKế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019/PublishingImages/2019-03/ke hoach cong tac_Key_08032019080553.jpg
Nhằm mục tiêu phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2019 như sau:
3/1/2019 10:00 AMYesĐã ban hành
Kế hoạch Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnhKINH TẾ - VĂN HÓA - XÃ HỘITinKế hoạch Học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh/PublishingImages/2019-02/hoc tap chuyen de 2019_Key_25022019135840.jpg
Thực hiện Kế hoạch học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch học tập và triển khai thực hiện.
2/25/2019 2:00 PMYesĐã ban hành
Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh do Phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh làm Tổ trưởngTHÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinTổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh do Phụ trách Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh làm Tổ trưởng/PublishingImages/2019-02/chinh quyen dt_Key_28022019172318.jpg
Ngày 12/02/2019, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo) ban hành Quyết định số 636/QĐ-BCĐCQĐT thành lập Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo.
2/16/2019 10:00 AMNoĐã ban hành
Kế hoạch thực hiện công tác, phòng cháy, chữa cháy của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh năm 2019THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinKế hoạch thực hiện công tác, phòng cháy, chữa cháy của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh năm 2019/PublishingImages/2019-02/tieu lenh PCCC_Key_28022019171858.png
Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Văn phòng) lập kế hoạch công tác phòng cháy và chữa cháy năm 2019 nhằm phát động, tuyên truyền sâu rộng từ trong cán bộ, công chức viên và người lao động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC). Tích cực tham gia hưởng ứng, phát động các hoạt động PCCC.
2/1/2019 3:00 PMYesĐã ban hành
Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019CẢI CÁCH HÀNH CHÍNHVăn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019/PublishingImages/2019-02/CCHC_Key_20022019113656.jpg
Ngày 28/01/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Văn phòng) ban hành Quyết định số 511/QĐ-VP triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019.
2/1/2019 12:00 PMYesĐã ban hành
Khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức năm 2019THÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinKhảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức năm 2019/PublishingImages/2019-02/feedback-su hai long 2_Key_28022019170727.jpg
Ngày 31/01/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh (Văn phòng) ban hành Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức năm 2019 cu thể như sau:
1/31/2019 6:00 PMYesĐã ban hành
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhCông khai ngân sáchTinCông bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019 của Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh.
1/25/2019 12:00 PMNoĐã ban hành
Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây NinhTHÔNG TIN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNHTinThành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 23/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 199/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:
1/24/2019 11:00 AMNoĐã ban hành
Ngày 20/2/2019 chính thức vận hành Trục liên thông văn bản quốc giaCẢI CÁCH HÀNH CHÍNHTinNgày 20/2/2019 chính thức vận hành Trục liên thông văn bản quốc gia/PublishingImages/2019-02/lien thong VPCP_Key_13022019080324.jpg
Đó là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến về giải pháp thúc đẩy thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước vào chiều ngày 18/01/2019.
1/22/2019 9:00 AMYesĐã ban hành
1 - 30Next