Tin Chuyên Ngành
 
Thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, ngày 13/5/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định 967/QĐ-UBND về việc công bố, công khai danh mục, quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 
Để phòng chống dịch bệnh Covdid-19, từ ngày 30/3/2020, trước khi đến nộp thủ tục hành chính hoặc nhận kết quả tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Tây Ninh, các tổ chức, cá nhân cần thực hiện việc đặt lịch hẹn với Trung tâm Hành chính công theo địa chỉ: http://layso.vienthongtayninh.vn.
 
Với phương châm “Chuyên nghiệp - Thân Thiện - Trách nhiệm” và lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo trong đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, từ khi đi vào hoạt động (15/3/2018) cho đến nay, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã thực hiện tốt chức năng là đầu mối, thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, giám sát, đôn đốc việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của 17 sở, ngành và Phòng PC06 - Công an tỉnh.
 
Mới đây, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh do ông Nguyễn Tấn Đức- Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tại các huyện Tân Châu và Tân Biên.
 
Ngày 20.8, Đoàn số 2 kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh do ông Lương Minh Trí - Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Dương Minh Châu. Làm việc với đoàn có ông Trần Văn To –Chủ tịch UBND huyện Dương Minh Châu.
 
Chiều 19/8/2019, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh tổ chức họp báo cáo tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Hội thao truyền thống cơ quan hành chính nhà nước các tỉnh, thành phố khu vực Đông Nam bộ năm 2019.
 
Hội thao truyền thống Cơ quan hành chính nhà nước Khu vực miền Đông Nam Bộ
 
Sáng ngày 13.8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh do ông Lương Minh Trí – Phó Giám đốc Sở Tài chính làm Phó Trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp và Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 
Thông tin địa điểm tham quan du lịch và đặc sản tại Tây Ninh
 
Thông tin lưu trú tại tỉnh Tây Ninh