Tin Tức
Thứ 6, Ngày 28/06/2019, 10:00
Tây Ninh triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2019-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2019
Nhằm hỗ trợ các hợp tác xã nông nghiệp triển khai thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trong thời gian tới, ngày 26/6/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1331/KH-UBND nhằm thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã nông nghiệp giai đoạn 2019-2020.

Theo Kế hoạch, đối tượng hỗ trợ là các hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp có nhu cầu hỗ trợ về lao động có trình độ cao đẳng trở lên để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính của hợp tác xã. Hỗ trợ tổng số 11 hợp đồng lao động của 08 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng được hỗ trợ có độ tuổi không quá 35 đối với nữ và 40 đối với nam. Ưu tiên cán bộ kỹ thuật, cán bộ kế toán để hỗ trợ quản trị, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh phù hợp với nhu cầu và lĩnh vực hoạt động chính của hợp tác xã; Có sự hiểu biết về kinh tế tập thể, hợp tác xã; Là con em thành viên hợp tác xã, sống ở địa phương; Được hợp tác xã gửi hoặc cử đi đào tạo tại các cơ sở đào tạo đạt được trình độ từ cao đẳng trở lên theo quy định của pháp luật; Những người có trình độ học vấn cao hơn (nhiều bằng đại học các chuyên ngành khác nhau, thạc sỹ, tiến sỹ); Có cam kết công tác lâu dài tại hợp tác xã.

Mức hỗ trợ theo quy định tại Khoản 3, Điều 8 Thông tư số 340/2016/TT-BTC, mức hỗ trợ tối đa cho 01 Hợp tác xã bằng số lượng lao động được hỗ trợ x  mức lương tối thiểu vùng x số tháng được hỗ trợ. Số tháng được hỗ trợ là 24 tháng, kể từ ngày hợp tác xã ký kết hợp đồng lao động với cán bộ tham gia thí điểm mô hình. Thời gian ký hợp đồng lao động với cán bộ tham gia thí điểm mô hình chậm nhất trong tháng 12/2019.

Đối với các hợp tác xã nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí thực hiện Kế hoạch thí điểm mô hình (đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020), thời gian hỗ trợ chưa đủ 24 tháng thì các hợp tác xã này vẫn tiếp tục được hỗ trợ kinh phí để thực hiện các hợp đồng với người lao động đã ký cho đến khi kết thúc hợp đồng lao động bảo đảm đủ thời gian hỗ trợ 24 tháng theo quy định. Thời gian kết thúc hỗ trợ là ngày 31/12/2021.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện thí điểm gần 950 triệu đồng từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Trong đó khuyến khích các hợp tác xã thực hiện mô hình thí điểm có phương án trả lương bổ sung cho cán bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và các huyện, thành phố có liên quan tổ chức thực hiện thí điểm hỗ trợ cán bộ trẻ về làm việc tại hợp tác xã, đồng thời hướng dẫn các huyện, thành phố thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ theo đúng quy định.

Xem chi tiết Kế hoạch Tải về  tại đây.

Lượt người xem:  Views:   394
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức