Tin Tức
Thứ 7, Ngày 27/03/2021, 17:00
Tây Ninh học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
27/03/2021
Trong hai ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tại điểm cầu Trung ương (tại phòng họp Diên Hồng, tòa nhà Quốc hội) tham dự có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, các Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và hơn 959 ngàn đảng viên tại 7.439 điểm cầu truyền hình trong cả nước.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; nguyên Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tỉnh tham dự tại điểm cầu Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh tham dự tại điểm cầu UBND tỉnh.Hội nghị được trực tuyến đến 61 điểm cầu tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh với sự tham dự của trên 8.600 cán bộ, đảng viên.Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Thành công của Đại hội đã góp phần củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp của Đảng và sự nghiệp đổi mới của đất nước, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí khát vọng phát triển đất nước, phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng XHCN.


Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu khai mạc hội nghị. (ảnh chụp màn hình)

Để việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt kết quả cao, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị các cấy ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhất là những người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện đúng đắn, sáng tạo nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự chuyển biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng đúng đắn của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc.

Tại hội nghị, các đại biểu được triển khai, học tập những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm các chuyên đề” “Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm, 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; “Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam” và chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia”.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

XV

Lượt người xem:  Views:   78
Chia sẻ:
Share:
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Từ khóa

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức