Tin Tức - QUY TRÌNH ISO
 
​STTTên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hành1Thủ tục cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế.04 n​gày2 ngày làm việc0,5 ngày làm việc1 ngày làm việc0,5 ngày làm việc2Thủ tục cho phép đón Đoàn vào.04 ngày2 ngày làm ...
 
​STTTên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hành1Thành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, huyện30 ngày làm việc10 ngày làm việc0,5 ngày làm việc9 ngày làm việc0,5 ngày làm việc2Chia tách; hợp nhất; sáp nhập Hội có ...
 
S​TT​Tên thủ tục​Tổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)​​Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnh​Thời gian tiếp nhận, chuyển xử lý​Thời gian xử lý và trình ký​Thời gian phát hành1Thủ tục Cho phép thành lập trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh40 ngày10 ngày làm việc0,5 ngày làm việc9 ngày làm việc0,5 ngày làm ...
 
STTTên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hành1Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoàiKhông quá 25 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, nếu có xác minh thì thời hạn được kéo dài không quá 10 ngày làm việc (Điều 9, Điều ...
 
STT​Tên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hành1Quy trình công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia25 ngày (khoản 4, Điều 17 của Thông tư số 02/2014/TT-BGDĐT ngày 08/02/2014)10 ngày làm việc0,5 ngày làm việc9 ngày làm ...
 
STTTên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hành1Cấp giấy phép cho đối tượng địa phương mời tổ chức, cá nhân người nước ngoài vào biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang tại địa phương5 ngày làm việc;2 ngày làm việc0,5 ...
 
​TTTên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hành​A. LĨNH VỰC LÂM NGHIỆP ​ ​ ​ ​ ​ ​​1     Thủ tục cải tạo rừng đối với các chủ rừng không phải hộ gia đình, cá nhân, không phải vườn quốc gia, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý10 ngày làm việc ...
 
STTTên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hành​SỞ CÔNG THƯƠNG LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN ​ ​ ​ ​ ​ ​1Thủ tục Cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN)5 ngày làm việc (khoản 13, điều 1 Thông tư ...
 
​STTTên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnh​Thời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hànhSỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN ​ ​ ​ ​ ​ ​​A. LĨNH VỰC THẨM ĐỊNH ​ ​ ​ ​ ​ ​1Phê duyệt dự án20 ngày đối   với dự án nhóm C, 30 ngày đối với ...
 
​STT​​Tên thủ tụcTổng thời gian thực hiện TTHC (Điều, Khoản, Điểm của Văn bản quy định về thời gian xử lý TTHC)Tổng thời gian thực hiện tại UBND tỉnhThời gian tiếp nhận, chuyển xử lýThời gian xử lý và trình kýThời gian phát hànhSỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÀ CƠ QUAN TRỰC TIẾP THỰC HIỆN ​ ​ ​ ​ ​ ​A. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI ​ ​ ​ ​ ​ ​1Thủ tục giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá ...