LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

1. Chánh Văn phòng Trương Văn Hùng; Email: truonghung@tayninh.gov.vn; ĐT: 0276.3822167

Là người đứng đầu cơ quan, thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành chung các hoạt động của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc như sau:

- Tham mưu, theo dõi giải quyết một số công việc của UBND tỉnh khi được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm, cụ thể:

+ Theo dõi, thực hiện các lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách và chỉ đạo; thừa lệnh ký các văn bản được Chủ tịch UBND ủy nhiệm.

+ Theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc chuẩn bị các đề án trình UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo hoạt động của UBND tỉnh, các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Là người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Giúp việc cho Ban cán sự đảng UBND tỉnh trừ công tác cán bộ.

- Trực tiếp theo dõi, phụ trách các ngành, lĩnh vực sau:

+ Phụ trách một số lĩnh vực nội vụ của tỉnh liên quan đến tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ (quy hoạch, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm…), công tác xây dựng chính quyền; Công tác nội chính.

+ Công tác tổng hợp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; Công tác quy hoạch xây dựng; Khu, cụm công nghiệp.

+ Ban chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử.

+ Thư ký Ban Chỉ đạo chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các tổ đột phá theo các lĩnh vực.

+ Lĩnh vực đầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, kinh tế hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế.

- Chủ động giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Văn phòng Tỉnh ủy theo Quy chế phối hợp.

- Theo dõi các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ (lĩnh vực nội vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, công tác xây dựng chính quyền), Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục Thống kê.

- Chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ của Văn phòng; quản lý về tài chính, tài sản và làm chủ tài khoản của Văn phòng.

- Làm Chủ tịch các hội đồng do Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành lập theo quy định.

- Phụ trách theo dõi nghiệp vụ thuộc lĩnh vực nội vụ liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ do phòng Nội chính – Pháp chế tham mưu; phụ trách phòng và theo dõi công tác tổ chức bộ máy, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, đào tạo, bồi dưỡng của Văn phòng do Phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu; Phụ trách Phòng Thư ký - Tổng hợp (trừ lĩnh vực phân công cho Phó Chánh Văn phòng phụ trách).

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện, thành phố: Thành phố Tây Ninh, Hòa Thành và Gò Dầu. 

2. Phó Chánh Văn phòng - Đoàn Minh Long; Email: minhlong@tayninh.gov.vn; ĐT: 0276.3813669

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc sau: 

- Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi các lĩnh vực công tác: Ngoại vụ, lãnh sự, phân giới cắm mốc, các chương trình viện trợ phi Chính phủ, công tác lễ tân, ngoại giao; Các lĩnh vực: Tư pháp, Thanh tra, Công an, Quân sự, Biên phòng; An toàn giao thông, công tác xử phạt vi phạm hành chính; công tác thi hành án dân sự; Công tác phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng, chống tội phạm; Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh; phong trào vì an ninh tổ quốc; Quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả; Tài nguyên; Hội đồng thẩm định giá đất; Tài chính, ngân sách; Ngân hàng, tín dụng; Quỹ đầu tư phát triển; các doanh nghiệp Nhà nước; Điện lực, công nghiệp; Công tác Hải quan; Công tác thi đua khen thưởng chung của tỉnh, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; Công tác đào tạo nguồn nhân lực; Công tác quản trị tài vụ của Văn phòng.

- Theo dõi các cơ quan: Sở Nội vụ; Sở Ngoại vụ, Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Tư pháp, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Hải quan, Điện lực Tây Ninh, Liên minh Hợp tác xã, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các ngân hàng thương mại, Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Hội đồng xổ số.

- Phụ trách và theo dõi, chỉ đạo nghiệp vụ của phòng Kinh tế - Tài chính (lĩnh vực: tín dụng ngân hàng; ngân sách Nhà nước; thuế, phí, lệ phí; hải quan; đền bù giải tỏa; kinh tế hợp tác; thương mại; giá cả; giá đất; quản lý tài sản công; hoạt động xổ số; đổi mới quản lý doanh nghiệp nhà nước; cơ chế, chính sách tài chính của khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, khu chế xuất và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tài nguyên); phụ trách phòng Quản trị - Tài vụ, Ban Tiếp công dân.

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo chuẩn bị, phục vụ công tác tổ chức các kỳ họp thường lệ, bất thường của Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi hoạt động của UBND huyện: Bến Cầu và Châu Thành.

3. Phó Chánh Văn phòng - Huỳnh Thị Hồng Nhung; Email: huynhnhung@tayninh.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc sau:

- Theo dõi các lĩnh vực công tác: Môi trường; Lĩnh vực xây dựng; xây dựng cơ bản (đầu tư công); Giao thông vận tải; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, khí tượng, thuỷ văn; Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; Các chương trình mục tiêu quốc gia; Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; văn hóa xã hội (các Sở, ngành thuộc lĩnh vực VHXH); Công tác nhân quyền; phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm; công tác thanh niên.

- Theo dõi mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội.

- Theo dõi các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường (lĩnh vực môi trường), Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Quản lý Đầu tư xây dựng, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư ngành Nông nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Dự án đầu tư ngành Giao thông tỉnh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát.

- Chỉ đạo, theo dõi nghiệp vụ của phòng Kinh tế - Tài chính (Lĩnh vực: Môi trường; hoạt động xây dựng, xây dựng cơ bản (đầu tư công); Giao thông vận tải; Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới; Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, khí tượng, thuỷ văn; Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; Các chương trình mục tiêu quốc gia), Phòng Văn hóa-Xã hội; Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi hoạt động của UBND các huyện: Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Tân Biên và Tân Châu.

4. Phó Chánh Văn phòng - Nguyễn Thị Kim Quyên; Email: quyenntk@tayninh.gov.vn; ĐT: 02763.813737

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc sau:

- Theo dõi công tác tham mưu lĩnh vực kinh tế - ngân sách cho Thường trực HĐND, HĐND tỉnh; hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh; công tác phối hợp với Báo Tây Ninh. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung báo cáo, giải trình cho Thường trực HĐND, HĐND tỉnh; Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh.

- Theo dõi, tham mưu lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm và quản lý kinh phí được duyệt của Hội đồng nhân dân tỉnh để bảo đảm các điều kiện hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh

- Theo dõi công tác công tác tin học, công báo của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh.

- Trực tiếp theo dõi, tham mưu hoạt động của Cổng thông tin điện tử: HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

- Chỉ đạo, theo dõi về nghiệp vụ hành chính, văn thư, lưu trữ của Phòng Hành chính – Tổ chức; phụ trách Trung tâm Công báo – Tin học.     

- Theo dõi công tác thi đua – khen thưởng của HĐND cấp huyện, Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Được ủy quyền chủ tài khoản Văn phòng để chi cho các hoạt động của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh.

- Theo dõi hoạt động HĐND các huyện, thành phố theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

5. Phó Chánh Văn phòng - Nguyễn Thị Hồng Loan; Email: loannth@tayninh.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc sau:

- Theo dõi, tham mưu lĩnh vực văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh, hoạt động của Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; Ban pháp chế của HĐND tỉnh. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung báo cáo, giải trình cho Thường trực HĐND, HĐND tỉnh; hoạt động của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh. Giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, UBND huyện, thành phố chuẩn bị các nội dung báo cáo, giải trình cho Thường trực HĐND, HĐND tỉnh; Ban văn hóa – xã hội HĐND tỉnh; Ban pháp chế của HĐND tỉnh.

- Phối hợp theo dõi về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại của công dân gửi đến Thường trực HĐND tỉnh.

- Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND tỉnh, theo dõi, tham mưu tổng hợp việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Theo dõi quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND với UBND, UBMTTQVN tỉnh.

- Thư ký Đảng đoàn HĐND tỉnh; Theo dõi, theo dõi, tham mưu định hướng thực hiện chương trình "Tiếng nói cử tri".

- Theo dõi, đôn đốc các cấp, các sở, ngành trong việc chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh, thường trực HĐND tỉnh và các Ban của HĐND tỉnh.

- Theo dõi công tác thi đua – khen thưởng của HĐND tỉnh.

- Phụ trách Phòng Công tác Hội đồng nhân dân; Chỉ đạo, theo dõi, phụ trách các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị cử tri do Phòng Thư ký - Tổng hợp tham mưu, chuẩn bị.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Theo dõi tham mưu các hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh như: công tác chuẩn bị nội dung phục vụ các phiên họp định kỳ hàng tháng; công tác chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động với các Ban của HĐND tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực HĐND; chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh; miễn nhiệm, phê chuẩn Ủy viên của các Ban HĐND, …

- Theo dõi hoạt động HĐND các huyện, thành phố theo phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

6. Phó Chánh Văn phòng - Đỗ Minh Quang; Email: quangdm@tayninh.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc sau:

- Theo dõi, tham mưu tổ chức, phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về luật, pháp lệnh.

- Phối hợp theo dõi, tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết.

- Tổ chức lập dự toán kinh phí hoạt động hàng năm và quản lý kinh phí được duyệt của Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh để bảo đảm các điều kiện hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

- Giữ mối liên hệ công tác với Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố khác trực thuộc trung ương.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Được uỷ quyền của chủ tài khoản Văn phòng để thực hiện nội dung chi cho các hoạt động phục vụ công tác của Đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh giao.

7. Phó Chánh Văn phòng - Lâm Thị Kim Chi; Email: chiltk@tayninh.gov.vn

Giúp Chánh Văn phòng thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Chánh Văn phòng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực, công việc sau:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động giám sát hàng tháng, hàng quý, 06 tháng và cả năm; thẩm định báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 06 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

- Theo dõi, tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tổ chức, theo dõi, tham mưu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động của các  hội đồng, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đoàn ĐBQH và Chánh Văn phòng phân công.

- Chủ động theo dõi, tham mưu đề xuất, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội trong phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban thường vụ Quốc hội tại địa phương.

- Tổ chức khai thác hệ thống thông tin, dữ liệu phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Phụ trách Phòng Công tác Đại biểu Quốc hội.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chức năng, nhiệm vụ riêng của các phòng, ban, trung tâm  

1. Phòng Công tác đại biểu Quốc hội:

a) Tham mưu, giúp việc Lãnh đạo Đoàn công tác Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình năm, lịch công tác hàng tuần, tháng. Tham mưu xây dựng báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về tình hình hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội 06 tháng, cả năm hoặc theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm có liên quan chuẩn bị, nội dung, giấy mời họp; ghi biên bản, ghi âm, văn bản hoá dự thảo, trình ký biên bản họp tại các cuộc họp, buổi làm việc định kỳ, đột xuất của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh;

c) Tham mưu, tổ chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án luật, pháp lệnh và các dự án khác, dự kiến chương trình kỳ họp Quốc hội theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan giúp đại biểu Quốc hội thực hiện quyền trình dự án luật, pháp lệnh và kiến nghị về luật, pháp lệnh;

d) Tham mưu, tổ chức phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội trong phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ hoạt động giám sát, khảo sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại địa phương;

đ) Tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp xúc cử tri; giúp Đoàn đại biểu Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật;

e) Phối hợp tham mưu, tổ chức phục vụ đại biểu Quốc hội trong việc tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

g) Phối hợp phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tại kỳ họp Quốc hội; giúp đại biểu Quốc hội tham gia hoạt động của Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội mà đại biểu là thành viên và các hoạt động khác của các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.

2. Phòng Công tác Hội đồng nhân dân, ĐT: 0276.3827393

a) Tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch hoạt động, lịch làm việc hàng tuần, tháng, quý, 06 tháng, 09 tháng và cả năm;

b) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch điều hành công việc chung của Hội đồng nhân dân tỉnh; điều hòa, phối hợp hoạt động các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; bảo đảm việc thực hiện quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân; tham mưu, giúp việc Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên hệ với Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh; phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động đối ngoại;

c) Tham mưu, giúp việc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng chương trình, tổ chức phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, cuộc họp của các Ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh (chuẩn bị nội dung họp, giấy mời, ghi biên bản, ghi âm, dự thảo và trình ký biên bản họp, …); tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân;

d) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh xây dựng báo cáo công tác; tham mưu, phục vụ Ban của Hội đồng nhân dân thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án; hoàn thiện các dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, theo dõi việc triển khai thực hiên nghị quyết;

đ) Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động giám sát; khảo sát, theo dõi, tổng hợp, đôn đốc cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kết luận, kiến nghị qua giám sát;

e) Phối hợp tham mưu, tổ chức phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân trong việc tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chuyển đến cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết;

g) Phối hợp với cơ quan, tổ chức hữu quan phục vụ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri; tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân và gửi cơ quan, tổ chức có trách nhiệm xem xét giải quyết;

h) Phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật, dự án Pháp lệnh và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật khác theo yêu cầu của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành;

i) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh giải quyết các vấn đề giữa hai kỳ họp; tham mưu các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các văn bản do Ủy ban nhân dân trình giữa hai kỳ họp của Hội đồng nhân dân theo sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;

k) Tham mưu, phục vụ Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức các cuộc họp giao ban, trao đổi kinh nghiệm, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

l) Tham mưu, phục vụ Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh giữ mối liên hệ công tác với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan, tổ chức Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể ở địa phương. Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND tỉnh với các cơ quan, đơn vị;

m) Tham mưu hoạt động của Ban biên tập Chương trình Tiếng nói cử tri và Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh;

n) Tham mưu, giúp việc Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác thi đua – khen thưởng của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố.

3. Phòng Kinh tế - Tài chính, ĐT: 0276.3813152

a) Tham mưu, xử lý công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Ngân hàng; ngân sách Nhà nước; thuế, phí, lệ phí; hải quan; kinh tế hợp tác; thương mại, xúc tiến đầu tư; đổi mới quản lý doanh nghiệp; các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài, cơ chế, chính sách tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giao thông vận tải; đầu tư công; tài nguyên và môi trường, đất đai, quy hoạch xây dựng, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất, thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản; công thương; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi; khí tượng, thuỷ văn; phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, môi trường và phát triển bền vững, lĩnh vực công nghiệp; các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai;

b) Theo dõi các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Giao thông vận tải; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Cục Thuế; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Hải quan tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Chi nhánh Ngân hàng phát triển; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; các ngân hàng thương mại; Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết tỉnh Tây Ninh; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Tây Ninh; Công ty Điện lực Tây Ninh; Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà; Ban Quản lý Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát; Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý dự án chuyên ngành; các Ban Chỉ đạo, Hội đồng và Hội có liên quan đến lĩnh vực kinh tế - tài chính, kinh tế ngành; Các loại quỹ (Quỹ Tín dụng nhân dân, Quỹ Phát triển đất, Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Quỹ Bảo vệ môi trường, Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, Quỹ phòng chống thiên tai, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng, …);

c) Tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản ký kết hợp tác của UBND tỉnh với các địa phương, cơ quan, đơn vị có phạm vi, nội dung mang tính chuyên ngành, lĩnh vực thuộc khối kinh tế - tài chính, kinh tế ngành.

4. Phòng Văn hóa - Xã hội, ĐT: 0276.3827422

a) Tham mưu, xử lý công việc thuộc ngành, lĩnh vực: Văn hóa, thể thao và du lịch; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và xã hội; Khoa học và công nghệ; Thông tin và truyền thông; Nội vụ (công tác thanh niên, hội, tôn giáo);

b) Tham mưu UBND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo; công tác hội, công tác thanh niên; dân di cư tự do; công tác phát triển nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài (đối tượng không là cán bộ, công chức, viên chức); công tác phòng chống ma tuý; công tác nhân quyền;

c) Tham mưu, xử lý công việc của UBND tỉnh trong việc xây dựng, phát triển mối quan hệ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan đến lĩnh vực văn hoá - xã hội theo thẩm quyền được giao;

d) Theo dõi các sở, ngành, cơ quan, đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Y tế; Sở Thông tin và Truyền thông; Ban Quản lý các Khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen; Bảo hiểm xã hội; Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật; Ban Tôn giáo thuộc Sở Nội vụ; các ban chỉ đạo, hội đồng, hội và các chương trình mục tiêu quốc gia có liên quan;

5. Phòng Nội chính - Pháp chế, ĐT: 0276.3824593

a) Về tham mưu lĩnh vực nội chính:

- Theo dõi khối nội chính, giáo dục quốc phòng - an ninh, người Việt Nam ở nước ngoài; công tác nội vụ, công tác tổ chức, xây dựng chính quyền, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nhân tài đối với cán bộ, công chức, viên chức và thi đua khen thưởng của tỉnh; hội nhập quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, lễ tân, ngoại giao, công tác lãnh sự;

- Tham mưu, xử lý công việc thuộc lĩnh vực nội chính, nội vụ, an ninh, quốc phòng: Công an; quân sự; biên phòng; tư pháp, thi hành án dân sự; thanh tra (trừ lĩnh vực khiếu nại, tố cáo về đất đai); toà án; kiểm sát; an toàn giao thông; công tác biên giới; phòng, chống tham nhũng; công tác phòng cháy chữa cháy; công tác dân vận chính quyền; cán bộ công chức ra nước ngoài và các vấn đề khác có liên quan đến yếu tố nước ngoài; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nội chinh; xử lý, xử phạt vi phạm hành chính;

b) Tham mưu lĩnh vực Pháp chế theo quy định;

c) Tham mưu, theo dõi trong công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản ký kết hợp tác của UBND tỉnh với các đối tác nước ngoài;

d) Theo dõi các sở, ngành, đơn vị: Sở Tư pháp; Sở Nội vụ; Sở ngoại vụ; Thanh tra tỉnh; Công an tỉnh; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh; Toà án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị; các tổ chức phi chính phủ.

6. Phòng Thư ký - Tổng hợp, ĐT: 0276.3812467

a) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm tham mưu xây dựng, theo dõi, giám sát, đôn đốc cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức thực hiện lịch công tác hàng tuần, tháng và chương trình công tác hàng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh;

b) Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, trung tâm có liên quan chuẩn bị, nội dung, giấy mời họp; tài liệu họp; ghi biên bản, ghi âm, dự thảo và trình ký biên bản họp tại các phiên họp UBND tỉnh và cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh tại cuộc họp sơ kết, tổng kết tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND tỉnh;

c) Theo dõi công tác quy hoạch chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm, các giải pháp điều hành phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, HĐND tỉnh về phát triển phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng;

d) Tham mưu xây dựng, theo dõi, tổng hợp các đề án, quy hoạch, kế hoạch, chính sách, chiến lược của UBND tỉnh; Tham mưu, tổng hợp chung về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm của UBND tỉnh; Chủ động tham mưu, đề xuất những giải pháp định hướng phát triển kinh tế - xã hội;

đ) Theo dõi công tác chung về Quy chế làm việc của UBND tỉnh; Báo cáo hàng ngày và báo cáo công tác của UBND tỉnh theo qui định; Phối hợp với chuyên viên của các bộ phận để tham mưu tổng hợp, theo dõi việc thực hiện các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương; Tổng hợp, đôn đốc, theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao qua phần mềm, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tham mưu, thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ;

e) Thư ký của Tổ Công tác Chủ tịch UBND tỉnh; Tham gia Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017 – 2021; Theo dõi việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy;

g) Phối hợp với chuyên viên khối theo dõi đôn đốc, tổng hợp các đề án, chương trình, kế hoạch để sắp xếp thông qua các kỳ họp HĐND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các phiên họp UBND tỉnh, các cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

h) Tham mưu, theo dõi về công tác xây dựng, tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, văn bản ký kết hợp tác của UBND tỉnh với các địa phương, cơ quan, đơn vị trong phạm vi địa giới hành chính của quốc gia (không có yếu tố nước ngoài);

i) Theo dõi các sở, ngành: Cục Thống kê; Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với công tác tổng hợp.

7. Phòng Hành chính - Tổ chức, ĐT: 0276.3822233

a) Tham mưu, thực hiện công tác tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và công tác cải cách hành chính, theo dõi việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan, thi đua khen thưởng của Văn phòng;

b) Tham mưu công tác tiếp nhận, tuyển dụng, hợp đồng lao động, quản lý, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đình chỉ công tác, khen thưởng, kỷ luật; thực hiện xếp lương, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch, chế độ phụ cấp, chế độ hưu trí, thôi việc, bảo hiểm và các chế độ, chính sách khác theo quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Văn phòng và Lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh theo thẩm quyền;

c) Tham mưu công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng; đề xuất cử cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đi công tác, học tập, đào tạo, bồi dưỡng trong nước, ngoài nước;

d) Quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng đương chức và nghỉ hưu theo quy định;

đ) Thừa lệnh Chánh Văn phòng xác nhận giấy giới thiệu, giấy đi đường của các cơ quan, đơn vị, điạ phương đến liên hệ công tác; cập nhật hồ sơ Bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng;

e) Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, công tác hành chính văn phòng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính, văn thư, lưu trữ tại Văn phòng:

- Tiếp nhận, đóng dấu, vào sổ công văn đến hàng ngày; Thực hiện nhân bản tài liệu; Đóng dấu, vào sổ và phát hành công văn đi; Tiếp nhận và giao trả hồ sơ theo quy trình ISO;

- Tổ chức thu thập, chỉnh lý, bảo quản hồ sơ, tài liệu theo quy định, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thuộc Văn phòng nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan, tổ chức khai thác, sử dụng hồ sơ, tài liệu lưu trữ theo quy định;

- Phối hợp với Sơ Nội vụ sơ kết, tổng kết, công tác hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hành chính văn phòng đối với văn phòng các sở, văn phòng hội đồng nhân dân, văn phòng ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố và công chức Văn phòng - thống kê xã, phường, thị trấn theo quy định;

g) Trực ngoài giờ hành chính và trực giải quyết công việc trong các ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng theo quy định.

8. Phòng Quản trị - Tài vụ, ĐT: 0276.3822203

a) Đảm bảo điều kiện làm việc, phương tiện đi lại, kinh phí phục vụ lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng, chuẩn bị hậu cần phục vụ các cuộc họp (nếu có), các đoàn đến làm việc với lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng;

b) Phối hợp với Đội Bảo vệ mục tiêu, xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp cụ thể bảo vệ an ninh trật tự, an toàn trụ sở làm việc, tổ chức quản lý lực lượng bảo vệ cơ quan, xây dựng phương án, kế hoạch và biện pháp phòng cháy chữa cháy - Thường trực phòng cháy chữa cháy cơ quan;

c) Đảm bảo điều kiện hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh:

- Về điện, nước cho cơ quan; Phối hợp với Công ty cổ phần Công trình đô thị quản lý, duy trì, nâng cấp vườn hoa, cây xanh, vệ sinh toàn bộ khuôn viên trong cơ quan, đảm bảo môi trường cảnh quan trụ sở làm việc;

- Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán, phân bổ và quyết toán ngân sách của Văn phòng hàng năm;

d) Tham mưu lãnh đạo Văn phòng thực hiện việc chấp hành dự toán, việc sử dụng kinh phí, tài sản nhà nước, việc chấp hành chính sách, chế độ tài chính, tình hình quản lý tài chính, tài sản tại Văn phòng và các đơn vị sự nghiệp thuộc Văn phòng bảo đảm sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;

đ) Tổng hợp và báo cáo kết quả thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và tài sản theo chế độ quy định; Xây dựng báo cáo công khai tài chính theo định kỳ;

e) Tham mưu, giúp Lãnh đạo Văn phòng giám sát, quản lý, thẩm định, đề xuất mua sắm tài sản, hàng hoá, vật tư của đơn vị; sửa chữa trụ sở cơ quan;

g) Phối hợp Phòng Hành chính - Tổ chức tham mưu về kinh phí giải quyết các chế độ, chính sách, chăm lo đời sống đối với cán bộ, công chức và người lao động theo quy định;

9. Ban Tiếp công dân, ĐT: 0276.3822023

a) Tổ chức việc tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh: Bố trí người tiếp công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh. Điều hòa, phối hợp hoạt động tiếp công dân giữa người của Ban Tiếp công dân tỉnh với đại diện của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân hoặc với cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; người đứng đầu cơ quan, tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc lãnh đạo Đảng và Nhà nước ở tỉnh tiếp công dân;

b) Giải thích, hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đúng trình tự, thủ tục, đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết; chấp hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã được cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền giải quyết đúng chính sách, pháp luật;

c) Phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được tiếp nhận trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc qua đường bưu điện hoặc do các cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền chuyển đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Hướng dẫn, chuyển đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết đối với đơn đã tiếp nhận nhưng không thuộc phạm vi, trách nhiệm xử lý của Ban Tiếp công dân tỉnh, của cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh;

d) Theo dõi, đôn đốc việc giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với những đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến. Phối hợp với đại diện cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền đối với đơn, vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh mà Ban Tiếp công dân tỉnh chuyển đến khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

đ) Tổng hợp tình hình, kết quả công tác tiếp công dân thuộc phạm vi trách nhiệm của Ban Tiếp công dân tỉnh và các cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh; báo cáo định kỳ và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân, Thanh tra tỉnh và cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

e) Chủ trì tổ chức tiếp hoặc phối hợp với cơ quan, tổ chức tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh hoặc cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan tổ chức tiếp, xử lý trường hợp nhiều người khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh về cùng một nội dung. Phối hợp với cơ quan công an địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn cho người tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, kiến nghị cơ quan chức năng xử lý người có hành vi vi phạm pháp luật tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh. Phối hợp với cơ quan công an, Ủy ban nhân dân nơi phát sinh vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh vận động, thuyết phục hoặc có biện pháp để công dân trở về địa phương xem xét, giải quyết;

g) Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt pháp luật về tiếp công dân, xử lý đơn đối với nhân dân, công chức, viên chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Hướng dẫn nghiệp vụ cho công chức, viên chức làm nhiệm vụ tiếp công dân thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;

h) Tiếp nhận, tham mưu xử lý kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức, công dân gửi đến Lãnh đạo UBND tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cơ quan, tổ chức, công dân.

10. Trung tâm Hành chính công, ĐT: 0276.38813363

a) Giải quyết thủ tục hành chính; Tư vấn, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính:

- Tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả; Kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết các thủ tục hành chính đã tiếp nhận;

- Tổ chức khảo sát ý kiến của người dân, doanh nghiệp đối với các dịch vụ hành chính đã cung cấp; Tổ chức ứng dụng các phần mềm, khai thác cơ sở dữ liệu dùng chung để tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ cho tổ chức, công dân; Đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, phương tiện, môi trường làm việc...để thực hiện tốt nhất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính và tạo thuận lợi cho mọi tổ chức, công dân khi đến Trung tâm Hành chính công tỉnh để liên hệ, giải quyết thủ tục hành chính;

- Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí và thời gian giải quyết các loại công việc, quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan; Đề xuất các giải pháp để cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ;

b) Tham mưu lĩnh vực kiểm soát thủ tục hành chính:

- Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Thẩm định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã; Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương;

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh; tiếp nhận và làm đầu mối trả lời kiến nghị của nhân dân trên công thông tin điện tử và trên mạng xã hội;

c) Về tham mưu lĩnh vực cải cách hành chính:

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải các hành chính của tỉnh theo các nghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ;

- Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các nội dung, công việc cải cách hành chính, bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính; Trình Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai công tác cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch, đề án cải cách hành chính đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đánh giá, tổng hợp chung kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và của Ủy ban nhân dân cấp xã; Tham mưu, theo dõi công tác quản lý Nhà nước về thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chính cho công chức chuyên trách cải cách hành chính ở các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

d) Quản lý nhân sự, tài chính, tài sản tại Trung tâm hành chính công theo quy định của pháp luật. Quản lý về chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, thời gian làm việc, sự phối hợp giữa các công chức, viên chức biệt phái từ các Sở, ban, ngành làm việc tại Trung tâm.

11. Trung tâm Công báo - Tin học, ĐT: 0276.3822469

a) Quản trị và cập nhật thông tin: Cổng Thông tin Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Hội đồng nhân dân tỉnh, Công báo tỉnh, văn bản sao gửi văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh;

b) Thẩm định, quản lý, sửa chữa, hỗ trợ sử dụng trang thiết bị công nghệ thông tin, máy tính, trang thiết bị hội nghị trực tuyến, quản trị mạng máy tính tại Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh;

c) Thẩm định và triển khai các phần mềm máy tính, phần mềm quản lý văn bản tại Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh, phần mềm họp không giấy của Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh;

d) Tham mưu lãnh đạo Văn phòng và lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh về ứng dụng công nghệ thông tin tại Văn phòng;

đ) Tiếp nhận, công bố bản quy phạm pháp luật do các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành gửi đến;

e) Rà soát, kiểm tra lần cuối các văn bản trước khi công bố trên Công báo theo những tiêu chí sau: Căn cứ pháp lý để ban hành, thẩm quyền, nội dung, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định pháp luật;

g) Gửi trả và kiến nghị các cơ quan ban hành văn bản pháp luật chỉnh sửa các sai sót của văn bản (nếu có) trước khi công bố trên Công báo;

h) Giúp Chánh Văn phòng tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động Công báo và tổ chức, kiểm tra việc thực hiện các văn bản đó sau khi ban hành; tham mưu cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung liên quan đến việc rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật đăng trên Công báo.