LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG​​

TruongHung2.jpgCHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hùng

Email: truonghung@tayninh.gov.vn

ĐT: 0276.3822167

- Phụ trách điều hành chung các mặt công tác của Văn phòng UBND tỉnh, là chủ tài khoản của Văn phòng.

- Được Chủ tịch UBND tỉnh ủy nhiệm giải quyết một số công việc của UBND tỉnh, cụ thể:

+ Theo dõi, thực hiện các lĩnh vực do Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp phụ trách và chỉ đạo; trình, duyệt các văn bản do Chủ tịch UBND tỉnh ký.

+ Theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành trong việc chuẩn bị các đề án trình UBND, HĐND, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo hoạt động của UBND tỉnh, các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

+ Tổ chức xử lý thông tin và định kỳ thông tin cho báo, đài hoặc họp báo để công bố những chủ trương, giải pháp chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về các lĩnh vực kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng v.v...

- Trực tiếp theo dõi các ngành, lĩnh vực sau:

+ Công tác nội chính, tổ chức cán bộ, công tác xây dựng chính quyền, công tác nội vụ, công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính.

+ Tổng hợp, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

+ Công tác Hải quan, Khu, cụm công nghiệp.

+ Lĩnh vực đầu tư, mời gọi, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, kinh tế hợp tác, hội nhập kinh tế quốc tế.

+ BCĐ Công nghệ Thông tin tỉnh.

+ Thư ký BCĐ chương trình đột phá phát triển kinh tế - xã hội, tham gia các tổ đột phá theo các lĩnh vực.

+ Công tác quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn.

+ Công tác tin học của Văn phòng UBND tỉnh.

+ Công tác xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.

- Theo dõi mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

- Theo dõi các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Cục Hải quan, Cục Thống kê, Hội đồng xổ số.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của phòng Tổng hợp, phòng Nội chính, phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính, Trung tâm Công báo - Tin học và Trung tâm Hành chính công tỉnh.  

- Phụ trách theo dõi hoạt động của: Thành phố Tây Ninh, Hòa Thành và Gò Dầu. 

 

 MrNam.jpg

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Hoàng Nam

Email: Hoangnam@tayninh.gov.vn

ĐT: 0276. 3827422

- Theo dõi các ngành, lĩnh vực công việc sau:

+ Lĩnh vực văn hóa xã hội (các Sở, ngành thuộc lĩnh vực VHXH): y tế, dân số, gia đình và trẻ em, báo chí, phát thanh truyền hình, khoa học công nghệ, thông tin truyền thông, giáo dục và đào tạo, văn hoá thể thao và du lịch, tôn giáo, dân tộc, xoá đói giảm nghèo, lao động, dạy nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, bảo hiểm và các vấn đề xã hội.

+ Công tác nhân quyền; Công tác phòng, chống tội phạm và phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm, phong trào vì an ninh tổ quốc, Hội đồng giáo dục quốc phòng.  

+ Công tác đào tạo nguồn nhân lực, công tác thanh niên.

+ Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

- Theo dõi các cơ quan: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Đài Phát thanh và Truyền hình, Bảo hiểm xã hội, Ban quản lý các khu di tích lịch sử cách mạng miền Nam, Bưu điện, Viễn thông.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của phòng Hành chính - Tổ chức, phòng Dân tộc, phòng Khoa giáo - Văn xã, Ban Tiếp công dân.

- Theo dõi mối quan hệ giữa UBND tỉnh với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Dự các phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các cuộc họp do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch chủ trì.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của UBND các huyện: Trảng Bàng, Dương Minh Châu, Bến Cầu và Châu Thành. 

  MinhLong120.jpg


PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Đoàn Minh Long

Email: Minhlong@tayninh.gov.vn

ĐT: 0276.3813669

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

- Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi các lĩnh vực công tác:

+ Ngoại vụ, lãnh sự, phân giới cắm mốc, các chương trình viện trợ phi Chính phủ, công tác lễ tân, ngoại giao.

+ Các lĩnh vực thuộc: Tư pháp, Thanh tra, Công an, Quân sự, Biên phòng.

+ An toàn giao thông, công tác xử phạt vi phạm hành chính; công tác thi hành án dân sự.  

+ Công tác thi đua khen thưởng chung của tỉnh, kỷ luật, thực hiện quy chế dân chủ, phòng chống tham nhũng thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

+ Quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống sản xuất, mua bán hàng gian, hàng giả.

+ Tài nguyên, môi trường.

+ Hội đồng thẩm định giá đất.

+ Tài chính, ngân sách; Ngân hàng, tín dụng; Quỹ đầu tư phát triển; các doanh nghiệp Nhà nước.

+ Lĩnh vực xây dựng, xây dựng cơ bản.

+ Giao thông vận tải.

+ Ban Chỉ đạo Xây dựng nông thôn mới.

+ Nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, khí tượng, thuỷ văn.

+ Phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn.

+ Các chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Điện lực, công nghiệp.

+ Công tác quản trị tài vụ của Văn phòng.

- Theo dõi các cơ quan: Sở Ngoại vụ, Cục Thi hành án dân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, Sở Công Thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Quản lý Đầu tư xây dựng, Điện lực Tây Ninh, Liên minh Hợp tác xã, Vườn Quốc gia Lò Gò - Xa Mát, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh và các ngân hàng thương mại, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Phòng giao dịch Ngân hàng Phát triển.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của phòng Kinh tế Tài chính, phòng Kinh tế Ngành, phòng Quản trị Tài vụ.

- Xét duyệt, ký các văn bản có liên quan đến lĩnh vực được phân công.

- Dự các phiên họp UBND tỉnh, cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch, các cuộc họp do Chủ tịch hoặc các Phó Chủ tịch chủ trì.

- Phụ trách theo dõi hoạt động của UBND huyện: Tân Biên và Tân Châu.


CÁC PHÒNG, BAN VÀ TRUNG TÂM

 

Phòng Hành chính Tổ chức, ĐTCQ: 0276.3822233


Phòng Quản trị Tài vụ, ĐTCQ: 0276.3822203


​Phòng Kinh tế Tài chính, ĐTCQ: 0276.3813152​


Phòng Khoa giáo Văn xã, ĐTCQ: 0276.3827422​


Phòng Tổng hợp, ĐTCQ: 0276.3812467

 

Phòng Kinh tế Ngành, ĐTCQ: 0276.3827455​


Phòng Nội chính, ĐTCQ: 0276.3824593


 ​​​​​

Phòng dân tộc, ĐTCQ: 0276.3813332​


Phòng Kiểm soát Thủ tục Hành chính, ĐTCQ: 0276.38813363


Trung Tâm Công báo Tin học, ĐTCQ: 0276.3822469


Ban Tiếp công dân, ĐTCQ: 0276.3822023


 


 


 

 


 

 


 


 

 


 

 


 

 


 

VĂN BẢN MỚI