Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định971DU THAO QUYET DINH sửa đổi 1.doc25/04/2021
2QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định83QD quy dinh chuc nang nhiem vu VPUB.doc30/12/2020
3Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quyết định646DU THAO QUY CHE LAM VIEC UBND TINH LAY Y KIEN- ngày 29-9.doc708Quyetdinh_QCLV ngày 29-9.doc708so sánh.doc29/10/2020
4góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh 5DuthaoNghiQuyet SuaDoi.rar24/05/2019
5Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết814DeCuongXDNghiQuyet tinh chi tienTrungtamHanhChinhcong .doc814DuThaoNghiQuyetHDNDtinh.docx25/04/2019
6QUYẾT ĐỊNH Về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây NinhQuyết định277QD_UBND_01-2019.doc20/02/2019
7Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định160QD ban hanh quy dinh thuc hien co che 1 cua.doc160Quy dinh thuc hien co che mot cua.doc04/02/2019
8Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy chế1691995.pdf03/06/2018