Tìm kiếm dự thảo văn bản
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
STTTiêu đềLoại văn bảnLĩnh vựcFile đính kèmNgày kết thúc
1Lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấpQuyết định367layykien-duthao.rar677576 vp.signed.pdf677BANG SO SANH QUY CHE MOI - CU (Recovered).docx677phụ lục các mẫu theo dõi giải quyết tthc.docx677QD ban hanh quy dinh thuc hien co che 1 cua.doc677QUY CHE MOT CUA MỚI.doc677TỜ TRÌNH CỦA VĂN PHÒNG TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ 1 CỬA.doc915576 vp.signed.pdf915BANG SO SANH QUY CHE MOI - CU (Recovered).docx915phụ lục các mẫu theo dõi giải quyết tthc.docx915QD ban hanh quy dinh thuc hien co che 1 cua.doc915QUY CHE MOT CUA MỚI.doc915TỜ TRÌNH CỦA VĂN PHÒNG TRÌNH UBND TỈNH BAN HÀNH QUY CHẾ 1 CỬA.doc971576 vp.signed.pdf972BANG SO SANH QUY CHE MOI - CU.docx972phuluc.docx972QCheMCmoi.doc973QD ban hanh quy dinh thuc hien co che 1 cua.doc973TTrDuThaoQDQuyche.doc28/02/2022
2công bố thành phố Tây Ninh đủ điều kiện đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020Công văn548CV 33 UBND TINH CONG BO TPTN DU DK.zip13/02/2022
3Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định971DU THAO QUYET DINH sửa đổi 1.doc25/04/2021
4QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Tây NinhQuyết định83QD quy dinh chuc nang nhiem vu VPUB.doc30/12/2020
5Dự thao Quyết định Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Quyết định646DU THAO QUY CHE LAM VIEC UBND TINH LAY Y KIEN- ngày 29-9.doc708Quyetdinh_QCLV ngày 29-9.doc708so sánh.doc29/10/2020
6góp ý kiến dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 20/3/2013 của HĐND tỉnh 5DuthaoNghiQuyet SuaDoi.rar24/05/2019
7Dự thảo NGHỊ QUYẾT Về việc quy định chế độ hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Tây NinhNghị quyết814DeCuongXDNghiQuyet tinh chi tienTrungtamHanhChinhcong .doc814DuThaoNghiQuyetHDNDtinh.docx25/04/2019
8QUYẾT ĐỊNH Về xác định vành đai biên giới trong khu vực biên giới tỉnh Tây NinhQuyết định277QD_UBND_01-2019.doc20/02/2019
9Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuyết định160QD ban hanh quy dinh thuc hien co che 1 cua.doc160Quy dinh thuc hien co che mot cua.doc04/02/2019
10Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Tây NinhQuy chế1691995.pdf03/06/2018