Thông tin chỉ đạo điều hành

Tăng cường phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Tăng cường phòng, chống vi phạm về pháo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 •   13/12/2022 05:24:00 PM
 •   Đã xem: 29
 •   Phản hồi: 0
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác quản lý, sử dụng pháo trên địa bàn tỉnh, nhất là chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về pháo, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ an toàn các hoạt động vui xuân đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và các sự kiện chính trị, văn hóa lớn diễn ra trong tỉnh.
Tăng cường việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tăng cường việc thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

 •   13/12/2022 03:16:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, Ngày 13/12/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
Nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến và số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến và số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 •   12/12/2022 04:03:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2022, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4263/UBND-KSTT đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ nhằm nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh dịch vụ công trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính.
Bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

Bảo đảm an ninh trật tự Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão

 •   25/11/2022 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Ngày 25/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành văn bản đề nghị Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tập trung thực hiện một số nội dung nhằm phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão.
NTM

Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

 •   21/11/2022 05:17:00 PM
 •   Đã xem: 152
 •   Phản hồi: 0
Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn thực hiện tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao số 15.1, 15.2 (theo Quyết định số 2180/QĐ-UBND, ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao); tiêu chí huyện nông thôn mới số 9.5 và tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao số 9.2 (theo Quyết định số 2181/QĐ-UBND ngày 28/10/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới; quy định thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh) như sau:
Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thực hiện chuyển đổi số

Đẩy mạnh triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thực hiện chuyển đổi số

 •   17/11/2022 05:30:00 PM
 •   Đã xem: 787
 •   Phản hồi: 0
Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng quốc gia; bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thực hiện chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính phủ số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung sau:
Logo CCHC

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp thực hiện thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh

 •   17/11/2022 05:02:00 PM
 •   Đã xem: 21
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2330/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp, trình tự và thời gian giải quyết thủ tục hành chính giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Văn phòng UBND tỉnh.
Logo CCHC

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp trong việc thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 •   17/11/2022 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 18
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2304/QĐ-UBND quy định về nguyên tắc, trách nhiệm phối hợp, trình tự và thời gian giải quyết thủ tục hành chính giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng UBND tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
Logo CCHC

Văn phòng UBND tỉnh triển khai đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022

 •   09/11/2022 11:13:00 AM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 1259/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 đối với các sở, ban, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Văn phòng UBND tỉnh thông báo thời gian thực hiện đánh giá, xác định Chỉ số CCHC năm 2022 như sau:
CDS

Tây Ninh quy định chỉ số đánh giá, xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước

 •   24/10/2022 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/10/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND quy định bộ chỉ số và phương pháp đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh.
Kết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC 9 tháng đầu năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh

Kết quả tiếp nhận và trả kết quả TTHC 9 tháng đầu năm 2022 tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tây Ninh

 •   06/10/2022 04:35:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Trong 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận tổng số: 116.098 hồ sơ, trong đó: Hồ sơ nhận trực tiếp 92.508; Hồ sơ nhận qua dịch vụ BCCI: 4.638; Hồ sơ nhận qua DVC 3,4 trực tuyến: 18.952. Tổng số trả kết quả giải quyết TTHC: 113.497 hồ sơ, trong đó: Trả kết quả đúng hạn: 113.120 hồ sơ, đạt tỷ lệ: 99,66%.
Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa

Tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa

 •   01/10/2022 03:07:00 PM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (Ban Chỉ đạo 389 tỉnh) vừa ban hành Kế hoạch số 3284/KH-BCĐ nhằm tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới và địa bàn nội địa; Theo đó, các ngành, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch nắm tình hình, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa trên các tuyến biên giới, khu vực cửa khẩu, hoạt động kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng hóa tại địa bàn nội địa.
Chuyendoiso 1010

Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022

 •   19/09/2022 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Nhằm nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của đất nước, và của tỉnh Tây Ninh nói riêng, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số 10/10/2022.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke

 •   09/09/2022 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 33
 •   Phản hồi: 0
Để kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke như: an ninh trật tư, an toàn xã hội và nguy cơ mất an toàn về phòng chống cháy nổ; Ngày 09/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập5
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay200
 • Tháng hiện tại3,039
 • Tổng lượt truy cập617,429
DỰ THẢO VĂN BẢN
giấy mời, tài liệu họp
công báo
vb chỉ đạo điều hành
thông tin đầu tư đấu thầu
chương trình kế hoạch hoạt động
họp thư điện tử
hệ thống tiếp nhận người dân
hệ thống tiếp nhân doanh nghiệp
giải quyết khiếu nại tố cáo
csdl thủ tục hành chính
quân đội nhân dân
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây