Phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2023-2025

Thứ hai - 27/03/2023 15:40 190 0
Ngày 27/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND phát động phong trào thi đua đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công giai đoạn 2023 – 2025.

Giai đoạn 2023-2025, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh. Với mục tiêu hoàn thành giải ngân toàn bộ kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm giai đoạn 2023-2025, cụ thể: đến hết quý II đạt 50%; đến hết quý III đạt 75%; đến ngày 30/11 đạt 85%, cả năm đạt 100% kế hoạch được giao; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Giám đốc các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và khu vực, các chủ đầu tư tập trung quán triệt và thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

Các chủ đầu tư căn cứ mốc thời gian giải ngân vốn của các dự án, khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công các dự án do đơn vị mình quản lý để làm cơ sở theo dõi, đôn đốc; Nghiêm túc chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế và yếu kém trong công tác quản lý, tổ chức thực hiện các dự án do đơn vị được giao quản lý; Tăng cường tần suất kiểm tra, giám sát hiện trường để phối hợp, làm việc với các địa phương, đơn vị thi công, đơn vị tư vấn, đơn vị liên quan cùng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng. Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, thủ tục thanh toán; Chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, điều chỉnh vốn của các dự án không có khả năng giải ngân, chậm giải ngân.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập các Tổ công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; Theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn của các dự án, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, các dự án sử dụng vốn ODA; Chủ động rà soát, báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch vốn của các dự án, bố trí nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh cho các dự án lớn, trọng điểm; Tham mưu UBND tỉnh xem xét, đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với tập thể, người đứng đầu và các cá nhân liên quan, có biện pháp xử lý theo quy định đối với các đơn vị không thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính khẩn trương nhập dự toán trên hệ thống Tabmis đảm bảo thời hạn theo quy định để không ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công;  Thực hiện mở mã dự án đầu tư khi các chủ đầu tư hoàn thiện đầy đủ các thủ tục để mở mã, làm cơ sở nhập dự toán hằng năm cho các dự án; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án hoàn thành, đặc biệt là các dự án tồn đọng, chậm phê duyệt quyết toán; Tham mưu UBND tỉnh có biện pháp thu hồi vốn tạm ứng quá hạn, kéo dài và chậm được thu hồi của các dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh việc thanh toán theo hình thức trực tuyến trên cổng dịch vụ công trực tuyến của Kho bạc Nhà nước; Chủ động, tích cực đấu nối với Kho bạc Nhà nước Trung ương để cung cấp, cập nhật kịp thời giá trị giải ngân vốn đầu tư công; Thực hiện nghiêm việc thu hồi vốn tạm ứng theo quy định của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết trong công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng các dự án; Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn hoàn thành việc lập, thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030 trước ngày 31/3/2023; Tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp, các giải pháp để tăng nguồn cung đất làm vật liệu san lấp trong năm 2023, góp phần bảo đảm tiến độ các công trình, dự án.

Sở Xây dựng tăng cường công tác quản lý vật liệu xây dựng, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả; chủ động kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng đưa vào sử dụng trong các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh; kịp thời tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có biểu hiện đầu cơ, ép giá, nâng giá vật liệu xây dựng; Thường xuyên theo dõi, kịp thời cập nhật, điều chỉnh công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng sát với thực tế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cấp huyện để kiểm tra, đôn đốc, giám sát và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án. Đề nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án trên địa bàn do mình quản lý và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Các Sở phụ trách Chương trình mục tiêu quốc gia: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình MTQG hàng năm của tỉnh đảm bảo theo quy định; Tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các chương trình MTQG.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố rút ngắn, cắt giảm thời gian giải quyết các thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế dự toán công trình.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các  huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các dự án; chịu trách nhiệm toàn diện trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả giải ngân các nguồn vốn của cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan thanh tra trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, thường xuyên kiểm tra, thanh tra các dự án; kịp thời xử lý nghiêm các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, tiến độ thi công và giải ngân vốn, vi phạm các quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị liên quan tổng hợp, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công hàng năm là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị được giao làm chủ đầu tư và người đứng đầu.

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay362
  • Tháng hiện tại20,224
  • Tổng lượt truy cập865,281
DỰ THẢO VĂN BẢN
giấy mời, tài liệu họp
công báo
vb chỉ đạo điều hành
thông tin đầu tư đấu thầu
chương trình kế hoạch hoạt động
họp thư điện tử
hệ thống tiếp nhận người dân
hệ thống tiếp nhân doanh nghiệp
giải quyết khiếu nại tố cáo
csdl thủ tục hành chính
quân đội nhân dân
Zalo
 
FB
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây