Tây Ninh tập trung thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

Thứ tư - 04/01/2023 17:29 332 0
Sáng ngày 04/01, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Hội nghị kết nối với điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Tại điểm cầu UBND tỉnh, Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc - Chủ tịch UBND tỉnh cùng đồng chí Võ Đức Trong - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, đồng chí Trần Văn Chiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Nguyễn Đài Thy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh.

KTXH-2023-1.jpg

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Trịnh Ngọc Phương trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2023. Năm 2023 là năm bản lề, năm quan trọng để thực hiện sơ kết Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Trong bối cảnh cơ bản kiểm soát dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tình hình kinh tế trong tỉnh đã phục hồi tích cực, tuy nhiên vẫn còn đối mặt với không ít khó khăn về quy mô kinh tế, nguồn lực đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực, năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, tình hình ngoại biên, an ninh, trật tự biên giới. 

 KTXH-2023-2.jpg

Đồng chí Trịnh Ngọc Phương - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2023

Với mục tiêu duy trì và thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức bình quân chung của cả nước; Thực hiện hiệu quả các giải pháp đột phá của tỉnh; Cải thiện chỉ số cải cách hành chính, môi trường đầu tư, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo vệ và chăm sóc tốt sức khoẻ nhân dân, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo và dạy nghề, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, thu hút du lịch; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, tăng cường công tác đối ngoại, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị và phát triển; UBND tỉnh đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm:

Chỉ tiêu về kinh tế với tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8% trở lên; GRDP bình quân đầu người đạt 4.100 USD; Giá trị sản phẩm thu hoạch bình quân trên 01 ha đất trồng trọt đạt 108 triệu đồng; Cơ cấu kinh tế trong GRDP Nông - lâm - thủy sản: 18-19%; Công nghiệp - Xây dựng: 46-47%; Dịch vụ: 29-30%; Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt 37%; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 11.000 tỷ đồng; Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn chiếm 37% GRDP; Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu các ngành dịch vụ tăng 12%; Kim ngạch xuất khẩu tăng 8%.

Chỉ tiêu về xã hội với tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,15-0,2%; Tỷ lệ thất nghiệp tại khu vực thành thị 1,4%, tại khu vực nông thôn 1,8%; Số lao động có việc làm tăng thêm 16.000 lao động; Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo và dạy nghề đạt 73%; Đạt 8,3 bác sĩ/vạn dân và 28 giường bệnh/vạn dân; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể thấp còi) còn dưới 19,2%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 91,5%, trong đó có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Chỉ tiêu về môi trường, đảm bảo duy trì tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó số hộ sử dụng nước sạch tăng 2%; Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 16,3%; Duy trì tỷ lệ chất thải rắn nguy hại của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%.

Với các chỉ tiêu đặt ra, UBND tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch trong đó tập trung triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm; Xây dựng Quy hoạch, Kế hoạch, Chương trình hành động, các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế - xã hội; Đẩy mạnh cơ cấu lại nội ngành và giữa các ngành công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; Thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện; Tăng cường quản lý ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng đất; Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, khắc phục biểu hiện làm việc cầm chừng, sợ rủi ro, sợ trách nhiệm; Nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Tăng cường củng cố, bảo đảm quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nội địa và trên tuyến biên giới.

Trong cùng ngày, Hội nghị thông qua các nội dung về chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023. Hội nghị có nhiều ý kiến đóng góp nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2023.

KTXH-2023-3.jpg

Đồng chí Kiều Công Minh - Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường đóng góp ý kiến 

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm ghi nhận và biểu dương sự nổ lực cùng những kết quả đạt được trong năm 2022. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh bám sát mục tiêu đã đề ra, đánh giá tình hình thực tế của địa phương, vận dụng linh hoạt các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng tại tỉnh. UBND các cấp, các đơn vị bám sát chương trình công tác của UBND tỉnh, xác định rõ mục tiêu và nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ thực hiện kế hoạch đề ra.

 KTXH-2023-4.jpg

Đồng chí Nguyễn Thành Tâm - Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Năm 2023, UBND tỉnh chủ động triển khai quy hoạch tỉnh; Tăng cường phối hợp xây dựng kế hoạch liên kết vùng; Đẩy mạnh thu hút công trình trọng điểm đột phá; Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, tăng tính công khai minh bạch môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; Phát huy vai trò tổ công tác chương trình đột phá triển khai 4 khâu đột phá của tỉnh; Nâng cao phát triển y tế công; Tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an, Biên phòng bảo đảm an ninh trật tự địa phương, an ninh biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ KTXH năm 2023. 

 KTXH-2023-5.jpg

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhận định, năm 2023 bên cạnh thuận lợi, thời cơ, cũng là năm với nhiều thách thức. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp uỷ, chính quyền tập trung chỉ đạo, quyết tâm đạt được chỉ tiêu năm 2023. Bên cạnh đó phải   cảnh giác, quan tâm các biện pháp phòng chống dịch; Các địa phương tập trung công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Các ngành tập trung cải cách hành chính gắn với kỷ luật kỷ cương; Sử dụng hiệu quả nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia; Chủ động rà soát nguồn thu, phấn đấu thu ngân sách đạt chỉ tiêu trước thời hạn. 

Các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; Quan tâm, chăm lo cho các hộ nghèo, khó khăn trong dịp Tết nguyên đán, đảm bảo người dân đón xuân an toàn, vui tươi, ấm áp.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm4
  • Hôm nay325
  • Tháng hiện tại20,187
  • Tổng lượt truy cập865,244
DỰ THẢO VĂN BẢN
giấy mời, tài liệu họp
công báo
vb chỉ đạo điều hành
thông tin đầu tư đấu thầu
chương trình kế hoạch hoạt động
họp thư điện tử
hệ thống tiếp nhận người dân
hệ thống tiếp nhân doanh nghiệp
giải quyết khiếu nại tố cáo
csdl thủ tục hành chính
quân đội nhân dân
Zalo
 
FB
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây